Οι προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης θα τεθούν για έγκριση στην τελευταία ολομέλεια της Διάσκεψης

Στις 29 και 30 Απριλίου, η Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης θα συνεδριάσει για τελευταία φορά στο Στρασβούργο, όπου θα οριστικοποιήσει τις προτάσεις της.

Ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρει ότι ύστερα από δύο συνόδους της Ολομέλειας (στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου), κατά τις οποίες συζητήθηκαν προσχέδια υποβεβλημένα από τις εννέα Ομάδες Εργασίας, η Ολομέλεια της Διάσκεψης πρόκειται να εγκρίνει το τελικό σύνολο προτάσεων, σε συναινετική βάση μεταξύ των μερών της. Το Σάββατο, η συνεδρίαση της Ολομέλειας θα επικεντρωθεί στις παρατηρήσεις των εκπροσώπων των πολιτών και στις θέσεις τους επί των προτάσεων.

Οι προτάσεις καλύπτουν τις θεματικές ενότητες όπως υγεία, ευρωπαϊκή δημοκρατία, μετανάστευση, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια, εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία,  ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας. Επίσης, καλύπτουν την κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, την ΕΕ στον κόσμο και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Επισημαίνεται ότι τα προσχέδια για τις προτάσεις της Ολομέλειας βασίστηκαν στις συστάσεις των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, στο έργο των Εθνικών Ομάδων και στις ιδέες που συγκεντρώθηκαν μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς και στις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνόδους της Ολομέλειας και τις συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας της Διάσκεψης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα διαβιβάσει την τελική έκθεση της Διάσκεψης στους Προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις 9 Μαΐου στο Στρασβούργο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,