Οι βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου για την τηλεργασία που κατατέθηκε στη Βουλή

Τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων εργοδοτών και εργαζομένων όταν συμφωνούν να κάνουν χρήση της τηλεργασίας, προνοεί το νομοσχέδιο για την τηλεργασία που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν καλύπτει τη Δημόσια Υπηρεσία για την οποία αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες ξεχωριστό πλαίσιο ρυθμίσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα στο νομοσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί και σχετικές διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται αναλυτικά οι εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών και ποινές για τους παραβάτες ώστε να καταστούν αποτρεπτικές.

Το νομοσχέδιο προνοεί χρήση τηλεργασίας σε εθελοντική βάση μετά από συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου.

Προνοεί επίσης υποχρεωτική χρήση τηλεργασίας, σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται στο νομοσχέδιο. Μεταξύ αυτών η έκδοση σχετικού διατάγματος του Υπουργού Υγείας με βάση τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο και σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου υγείας εργαζόμενου.

Προβλέπεται επίσης απαγόρευση διακρίσεων κατά των τηλεργαζόμενων.

Το νομοσχέδιο καθορίζει υποχρέωση του εργοδότη σε σχέση με το κόστος τηλεργασίας, όπως το κόστος του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί ο τηλεργαζόμενος, εκτός αν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση του εξοπλισμού του εργοδότη, των τηλεπικοινωνιών, της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας, καθώς και της συντήρησης του εξοπλισμού και την αποκατάστασης βλαβών.

Με απόφαση του Υπουργού και μετά από διεξαγωγή μελέτης κόστους και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων και τους εκπροσώπους των εργοδοτών, καθορίζεται το ελάχιστον ποσό που ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον εργαζόμενο.

Επίσης ρυθμίζεται το δικαίωμα αποσύνδεσης μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας, δηλαδή να απέχει πλήρως ο εργαζόμενος από την παροχή της εργασίας του, εκτός πλαισίου ωραρίου εργασίας.

Προνοείται επίσης εκ των προτέρων ενημέρωση του εργαζόμενου από τον εργοδότη για επιμέρους θέματα τηλεργασίας, όπως χρονικά όρια τηλετοιμότητας, διαδικασίες υποστήριξης, περιορισμούς στη χρήση εξοπλισμού, κινδύνους από τη χρήση τηλεργασίας, προστασία προσωπικών δεδομένων κ.λ.π.

Καθορίζονται επίσης θέματα εργασιακής ασφάλειας μέσω της οποίας η χρήση της τηλεργασίας δεν πρέπει να επηρεάζει υφιστάμενα δικαιώματα εργαζομένων όπως είναι ο μισθός, το ωράριο κ.λ.π.

Ρυθμίζονται επίσης θέματα ασφάλειας και υγείας των τηλεργαζομένων, αλλά και θέματα παροχής ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης, κατάρτισης/επιμόρφωσης σε τηλεργαζόμενους.

Καθορίζονται επίσης οι εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή του νόμου, ενώ προβλέπονται ποινές μέχρι και 10.000 ευρώ για τους παραβάτες.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,