Οι 17 στόχοι της Κύπρου για τη βιώσιμη ανάπτυξη – Δείτε σε ποια θέση βρίσκεται η Κύπρος σε θέματα δικαιοσύνης

Στην ετήσια έκθεση για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη, όπως έχουν προσδιοριστεί στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση με βαθμολογία 55/100.

Όσον αφορά τους θεσμούς της Ειρήνης και της Δικαιοσύνης όμως, η Κύπρος καταλαμβάνει την 11η θέση, (βαθμολογία 79,3) με τα αποτελέσματα να είναι αισιόδοξα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους στόχους.

Βέβαια, όπως παρατηρούμε το ποσοστό μειώνεται στις περιπτώσεις που μεγάλο μέρος του πληθυσμού ανέφερε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα εγκλήματος, βίας ή βανδαλισμού στην περιοχή του και θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, επομένως η πρόκληση για επίτευξη του στόχου παραμένει.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν τη Δικαιοσύνη στον πιο κάτω πίνακα:

Δείτε αναλυτικά όλες τις βαθμολογίες της Κύπρου

Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 αφορούν τη φτώχεια, την πείνα, την ισότητα των φύλων, τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, την ποιοτική εκπαίδευση, την καλή υγεία και ευημερία, τη φθηνή και καθαρή ενέργεια, την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, την αξιοπρεπή εργασία, τη συνεργασία για τους στόχους, τη ζωή στη στεριά τη βιομηχανία, καθώς και τις λιγότερες ανισότητες. Στους στόχους συμπεριλαμβάνονται επίσης και το καθαρό νερό, η δράση για το κλίμα, η ζωή στο νερό και η ενίσχυση των θεσμών της ειρήνης και της δικαιοσύνης.

Οι στόχοι στον Τομέα της Δικαιοσύνης που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030. Η κάθε χώρα θα πρέπει:

 • Να μειώσει σημαντικά όλες τις μορφές βίας και τα ποσοστά των θανάτων που σχετίζονται με αυτή παντού.
 • Να δώσει τέλος στην κακοποίηση, την εκμετάλλευση, τη διακίνηση των παιδιών καθώς και σε όλες τις μορφές βίας και βασανιστηρίων που αυτά υφίστανται.
 • Να προάγει το κράτος δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους.
 • Να μειώσει σημαντικά, έως το 2030, τις παράνομες ροές χρημάτων και όπλων, να ενισχύσει την ανάκτηση κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και να καταπολεμήσει κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος.
 • Να μειώσει ουσιαστικά κάθε μορφής διαφθορά και δωροδοκία.
 • Να αναπτύξει αποτελεσματικούς, αξιόπιστους και διαφανείς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.
 • Να διασφαλίσει την υπεύθυνη, συμμετοχική, αντιπροσωπευτική και χωρίς αποκλεισμούς λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.
 • Να διευρύνει και να ενισχύσει τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στους θεσμούς παγκόσμιας διακυβέρνησης.
 • Να παράσχει, έως το 2030, νομικό καθεστώς για όλους καθώς και να διασφαλίσει την καταγραφή των γεννήσεων.
 • Να διασφαλίσει τη δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες και να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και τις διεθνείς συμφωνίες.
 • Να ενισχύσει τους σχετικούς εθνικούς θεσμούς, μέσω της διεθνούς συνεργασίας για την οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο στην πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος.
 • Να προάγει και να θέσει σε εφαρμογή νόμους που δεν δημιουργούν διακρίσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,