Οδηγίες Επιχειρησιακής Λειτουργίας Οργανισμών για την εξ αποστάσεως εργασία

Δείτε τις συστάσεις της Εθνικής Ομάδας Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, προς όλους τους εργαζομένους που εργάζονται αυτή την περίοδο από το σπίτι.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων – ΟΕΒ, ήδη προώθησε στα μέλη της, τις συστάσεις της CSIRT-CY και καλεί όλες τις επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν την εξ αποστάσεως εργασία για σκοπούς περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοΐού να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

Διαβάστε την ανακοίνωση της CSIRT-CY :

“Σε συνέχεια των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο ότι, μεγάλος αριθμός του προσωπικού των οργανισμών Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών χρησιμοποιεί απομακρυσμένη πρόσβαση προς τις υποδομές των υπηρεσιών τους. Λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς κανονισμούς πολιτικών ασφαλείας και τις αναφορές υπηρεσιών ασφαλείας άλλων χωρών (πχ. Ιταλία) όπου η διαδικασία αυτή έφερε κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών κυβερνοασφάλειας (Phishing attacks, Malware attacks, data loss κτλ.) προχωρούμε στην παρακάτω οδηγία:

Όλες οι απομακρυσμένες συνδέσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται από υπηρεσιακές συσκευές που ακολουθούν πιστά την πολιτική ασφαλείας του οργανισμού. Η οδηγία αυτή είναι προς όλες τις Κρίσιμες Υποδομές Πληροφοριών και σύσταση προς τον υπόλοιπο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής συσκευών από τον οργανισμό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προσωπικοί υπολογιστές οι οποίοι θα περάσουν από έλεγχο ώστε να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της πολιτικής ασφάλειας του οργανισμού με ευθύνη των κεντρικών και περιφερειακών διαχειριστών. Παρακαλούμε, όπως, άμεσα πραγματοποιηθούν έλεγχοι πιστής εφαρμογής της οδηγίας, κεντρικά ή από τους κατά-τόπους διαχειριστές των συστημάτων και ενημερωθεί ανάλογα το προσωπικό.

Για την λειτουργία της ασφαλούς απομακρυσμένης εργασίας πρέπει να διαβάσετε τις Οδηγίες καλής πρακτικής για απομακρυσμένη εργασία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Ομάδας Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων.

Print Friendly, PDF & Email