Ο βουλευτής Γ. Γεωργίου του ΔΗΣΥ για μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη

Γεωργίου: Η Επιτροπή Νομικών έχει αποδεχτεί την πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης για τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη μελέτη, τις εισηγήσεις και περαιτέρω διαβούλευσης για τα τρία βασικά νομοσχέδια που εκκρεμούν για τη μεταρρύθμιση στο χώρο της δικαιοσύνης. 

Δείτε τη δήλωση του Βουλευτή και Αντιπροέδρου κ. Γιώργου Γεωργίου για μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη εδώ.

Όλοι αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης στο δικαστικό μας σύστημα. Αυτή η συναντίληψη είναι διάχυτη σ’ όλα τα μέλη της Επιτροπής Νομικών. Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα και μέσα σ’ αυτή τη συναντίληψη, σήμερα η Επιτροπή Νομικών έχει αποδεχτεί την πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης για τη σύσταση ομάδας εργασίας ή ομάδας διαβούλευσης όπως αυτή θ’ αναφέρεται, για τη μελέτη, τις εισηγήσεις και περαιτέρω διαβούλευσης για τα τρία βασικά νομοσχέδια που εκκρεμούν για τη μεταρρύθμιση στο χώρο της δικαιοσύνης.

Εντός των επόμενων δυο ημερών τα πολιτικά κόμματα θα καθορίσουν μέλη της Επιτροπής Νομικών που θα συμμετέχουν σ’ αυτή την ομάδα εργασίας, υπό την Προεδρία της Υπουργού Δικαιοσύνης.

Πιστεύουμε όπως ήδη έχει γίνει αποδεκτό, ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα η διαβούλευση θα είναι συνεχής, ούτως ώστε να οδηγηθούν τα υπό συζήτηση νομοσχέδια ενώπιον της Ολομέλειας προς ψήφιση. Πιστεύουμε ότι αυτό το στοίχημα θα το κατορθώσουμε εντός του 2020.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,