Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ για την διαμόρφωση Νομικού Πλαισίου προστασίας Δανειοληπτών

Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι σε σχέση με τις εκποιήσεις κατατέθηκε ήδη πρόταση νόμου που προβλέπει διαδικασία διαιτησίας για να υπολογίζονται οι υπερχρεώσεις προσθέτοντας ότι το νόμιμα πλέον οφειλόμενο υπόλοιπο θα μπορεί να αναδιαρθρώνεται σύμφωνα με την Οδηγία και τον Κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας , που υποχρεούνται οι Τράπεζες να ακολουθούν.

«Κύριος στόχος του Κώδικα είναι η ελαχιστοποίηση των εκποιήσεων. Έτσι, μετά την επίδοση της επιστολής “Τύπου Ι” o Δανειολήπτης θα απευθύνεται στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ζητώντας διορισμό διαιτητή που θα αποφασίζει εντός των προθεσμιών του Νόμου το ύψος των υπερχρεώσεων», σημειώνεται.

Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ αναφέρει ότι η Κυβέρνηση αναγκάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενέκρινε πρόσφατα πολυνομοσχέδιο για προστασία των καταναλωτών, από τις Καταχρηστικές Ρήτρες, τις αθέμιτες πρακτικές, παραπλανητικές διαφημίσεις κλπ.

«Η σημαντικότερη για μας πρόνοια του νομοσχεδίου είναι η διασφάλιση της δυνατότητας των Δανειοληπτών / Καταναλωτών να προσφεύγουν στο Δικαστήριο για αποκατάσταση ή και καταβολή αποζημιώσεων. Φυσικά η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1993 αναφορικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές υπερισχύει του εσωτερικού μας δικαίου και έπρεπε και πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλους. Τονίζουμε επίσης ότι τα δικαστήρια έχουν υποχρέωση να εξετάζουν και να ελέγχουν αυτεπάγγελτα αν σε μια σύμβαση υπάρχει καταχρηστική ρήτρα και να την ακυρώνουν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,