Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέπτυξε στον Επίτροπο Reynders τις θέσεις της Λευκωσίας για τις υπηκοότητες

Τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε μη Κύπριους επενδυτές, ανέπτυξε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδη στον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Δικαιοσύνης Didier Reynders στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Σε ανακοίνωση της ΝΥ αναφέρεται ότι ο ΓΕ μαζί με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη συναντήθηκαν με τον Ευρωπαίο Επίτροπο και ανέπτυξαν τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το ζήτημα της παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας σε μη Κύπριους επενδυτές – το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας παράβασης – εστιάζοντας επί των νομικών και πραγματικών σημείων που προβλήθηκαν στην απάντηση της αιτιολογημένης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, ο κ. Σαββίδης ανέφερε στον Ευρωπαίο Επίτροπο τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προέβη η Κύπρος σε εθνικό επίπεδο. Επεσήμανε την ολοκληρωτική κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2020, όπως και την εν εξελίξει διαδικασία ανάκλησης υπηκοοτήτων, στη βάση της υλοποίησης των εισηγήσεων της Ερευνητικής Επιτροπής που ο Γενικός Εισαγγελέας διόρισε στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 και της οποίας το πόρισμα παραδόθηκε στις 7 Ιουνίου 2021.

Ανέφερε ακόμη ότι αριθμός υποθέσεων που έχουν σχέση με το ΚΕΠ έτυχαν και τυγχάνουν ποινικής διερεύνησης από την Αστυνομία, με οδηγίες και υπό την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. Από αυτές, είτε καταχωρήθηκαν είτε πρόκειται να καταχωρηθούν ποινικές υποθέσεις στα Δικαστήρια.

Ο Επίτροπος Reynders ευχαρίστησε τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα για την ενδελεχή ενημέρωση επί του θέματος, αναφέροντας ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αξιολόγηση του θέματος από την Επιτροπή.

Στη συνάντηση έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τον Γενικό Εισαγγελέα να ενημερώνει τον Επίτροπο Reynders για τη μέχρι σήμερα εμπειρία της χώρας μας στον χειρισμό των υποθέσεων που αφορούν στην Κύπρο.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα που άπτονται της εμπειρίας της Κύπρου με τη EUROJUST, με τον Γενικό Εισαγγελέα να διαβεβαιώνει την πρόθεσή του για πλήρη συνεργασία με όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά Όργανα, σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας προσκάλεσε τον κ. Reynders να επισκεφθεί την Κύπρο και ο Επίτροπος αποδέχθηκε την πρόσκληση, με την ημερομηνία να καθορίζεται σε κατοπινότερο στάδιο.

Οι δύο αξιωματούχοι συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή για συνεχή ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,