Νομοθετικό πακέτο από Κομισιόν για ψηφιακές πληρωμές, κρυπτονομίσματα και ένωση κεφαλαιαγορών

Ένα νέο πακέτο για την ψηφιακή χρηματοδότηση, τις λιανικές ψηφιακές πληρωμές, νομοθετικές προτάσεις για κρυπτονομίσματα και την ψηφιακή ανθεκτικότητα, μαζί με σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CMU) τα επόμενα χρόνια, υιοθέτησε σήμερα η Κομισιόν και παρουσίασε σήμερα στον Τύπο ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβκσις (ο οποίος από χθες βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του λόγω εγγύτητας με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19).

Στόχος του πακέτου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις – ιδίως οι μικρομεσαίες – έχουν πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και ότι οι Ευρωπαίοι αποταμιευτές έχουν την εμπιστοσύνη να επενδύσουν, να υποστηριχθεί επίσης η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ευρώπη και να ενισχυθεί ο διεθνής ρόλος του Ευρώ.

Στην πράξη η Κομισιόν θα στείλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεκαέξι στοχοθετημένα νομοθετήματα με αντικείμενο:

-την ολοκλήρωση της CMU
– τη δημιουργία ενιαίου σημείου πρόσβασης στα δεδομένα της εταιρειών για επενδυτές.
– την υποστήριξη ασφαλιστών και τραπεζών για να επενδύσουν περισσότερο σε επιχειρήσεις της ΕΕ ·
– την ενίσχυση της προστασίας των επενδύσεων για την υποστήριξη περισσότερων διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ.
– τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της επάρκειας των συντάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη ·

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τις  ψηφιακές πληρωμές και την ψηφιακή χρηματοδότηση, στόχος είναι να καταστούν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της Ευρώπης πιο φιλικές προς τις ψηφιακές συσκευές και να προωθηθεί η υπεύθυνη καινοτομία και ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ΕΕ. Το πακέτο, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα μειώσει τον κατακερματισμό στην ψηφιακή ενιαία αγορά, έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα διασυνοριακά και ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις τύπου Fintech αυξάνονται. Θα διασφαλίσει ότι οι κανόνες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της ΕΕ είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή, για εφαρμογές όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain.

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για τα δεδομένα, ο στόχος των σημερινών μέτρων είναι η προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων και της ανοικτής χρηματοδότησης, διατηρώντας παράλληλα τα πολύ υψηλά πρότυπα της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Τέλος, η στρατηγική στοχεύει στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, είτε πρόκειται για παραδοσιακές τράπεζες ή εταιρείες τεχνολογίας: ίδια δραστηριότητα, ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες.

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική λιανικών πληρωμών, αυτή στοχεύει στην παροχή ασφαλών, γρήγορων και αξιόπιστων υπηρεσιών πληρωμών στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα διευκολύνει τους καταναλωτές να πληρώνουν σε καταστήματα και να πραγματοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου με ασφάλεια και άνεση. Επιδιώκει να επιτύχει ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμών λιανικής στην ΕΕΕ, συμπεριλαμβανομένων λύσεων άμεσων διασυνοριακών πληρωμών. Αυτό θα διευκολύνει τις πληρωμές σε ευρώ μεταξύ της ΕΕ και άλλων δικαιοδοσιών. Θα προωθήσει την εμφάνιση οικιακών και πανευρωπαϊκών λύσεων πληρωμών.

Επιπλέον, η Κομισιόν πρότεινε σήμερα για πρώτη φορά νέα νομοθεσία σχετικά με τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία (μια ψηφιακή αναπαράσταση αξιών ή δικαιωμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν και να ανταλλαχθούν ηλεκτρονικά).

Ο κανονισμός για τις αγορές σε Crypto Assets» (MiCA) θα ενισχύσει την καινοτομία, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική σταθερότητα και προστατεύοντας τους επενδυτές από κινδύνους. Θα παράσχει νομική σαφήνεια και βεβαιότητα για τους εκδότες και τους παρόχους κρυπτονομισμάτων. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης που είναι εξουσιοδοτημένοι σε ένα κράτος μέλος να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι διασφαλίσεις περιλαμβάνουν κεφαλαιακές απαιτήσεις, φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, υποχρεωτική διαδικασία καταγγελιών που διατίθεται στους επενδυτές και δικαιώματα του επενδυτή έναντι του εκδότη.

Οι εκδότες σημαντικών κρυπτονομικών στοιχείων που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία (τα λεγόμενα παγκόσμια «stablecoins») θα υπόκεινται σε πιο αυστηρές προϋποθέσεις για προστασία επενδυτών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Η Κομισιόν προτείνει ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που επιθυμούν να προσπαθήσουν να ανταλλάξουν συναλλαγές και να διευθετήσουν συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα σε μορφή κρυπτονομισμάτων, σε  ελεγχόμενο περιβάλλον – που επιτρέπει προσωρινές παρεκκλίσεις από τους υφιστάμενους κανόνες, έτσι ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κινδύνους για προστασία των επενδυτών

Τέλος, η Κομισιόν εισαγάγει το «Digital Operational Resilience Act» (DORA) για να διασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα διαθέτουν τις απαραίτητες διασφαλίσεις για τον μετριασμό των κυβερνοεπιθέσεων και άλλων κινδύνων. Η προτεινόμενη νομοθεσία θα απαιτήσει από όλες τις εταιρείες να διασφαλίσουν ότι μπορούν να αντέξουν σε κάθε είδους διαταραχές και απειλές που σχετίζονται με την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η σημερινή πρόταση εισάγει επίσης ένα πλαίσιο εποπτείας για τους παρόχους ΤΠΕ, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών cloud computing.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,