Νομοσχέδιο για διευκόλυνση των έργων ανάπτυξης, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Νομοσχέδιο για διευκόλυνση των έργων ανάπτυξης ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σκοπός του Νομοσχεδίου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, είναι η διευκόλυνση των στρατηγικών αναπτύξεων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στρατηγικές επενδύσεις καθορίζονται οι πιο κάτω επενδύσεις: Πρώτον, 20 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία το 75% τουλάχιστον να προέρχονται από πρωτογενή κεφάλαια (νέα, ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται άμεσα με το έργο), δεύτερον, η δημιουργία 80 τουλάχιστον μόνιμων θέσεων εργασίας, οποιουδήποτε τύπου ή 50 νέων θέσεων με ετήσιο μισθολόγιο στην Κυπριακή Δημοκρατία άνω του 1.5 εκ. ευρώ και τρίτον, επενδύσεις κεφαλαίου και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως ακολούθως: επένδυση 15 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία το 75% τουλάχιστον να προέρχεται από πρωτογενή κεφάλια και δημιουργία 30 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας.

Επίσης, στρατηγική επένδυση είναι και η επένδυση Εταιρείας Ορόσημου (Anchor Company) δηλαδή η εταιρεία είναι γνωστή πολυεθνική διεθνούς φήμης, η οποία θα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένη σε σχετικές διεθνείς λίστες FORBES 2000, NASDAQ500, FTSE 350.

Οπως αναφέρεται, οι κύριες μεταρρυθμίσεις που προωθούνται μέσα από το νομοσχέδιο, οι οποίες στοχεύουν στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, είναι πρώτον, η σύσταση Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, κάτω από την οποία θα λειτουργεί ο Κλάδος Διαχείρισης Έργων και ο Κλάδος Αδειοδότησης, δεύτερον, η δημιουργία θεσμοθετημένου μηχανισμού που θα επιτρέπει τον χαρακτηρισμό μιας ανάπτυξης ως στρατηγική για την κυπριακή οικονομία, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία περιγράφονται γενικά στον Νόμο και εξειδικεύονται σε Κανονισμούς.

Επίσης, άλλη μεταρρύθμιση είναι η θεσμοθέτηση του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) για κάθε έργο στρατηγικής ανάπτυξης που θα εντάσσεται στον μηχανισμό. Ο Υπεύθυνος Έργου θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση του αιτητή με τις υπηρεσίες του δημοσίου, θα εμπλέκεται από το αρχικό στάδιο της αξιολόγησης της αίτησης και θα αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής του αιτητή με όλες τις υπηρεσίες για σκοπούς αδειοδότησης.

Άλλη μεταρρύθμιση είναι η έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής σε ένα κεντρικό επίπεδο, από τον Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων, εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος ενός έτους. Σημειώνεται ότι, με τη ρύθμιση αυτή, καταργείται η πληθώρα οικοδομικών και πολεοδομικών αρχών και Ενιαία Αρχή Αδειοδότησης καθορίζεται ο Προϊστάμενος του Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων, δηλαδή ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για έργα στρατηγικής ανάπτυξης.

Επίσης, περιλαμβάνεται και η εκ των προτέρων καθορισμός δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων για την έκδοση όλων των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής ανάπτυξης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα δεσμεύονται σχετικά μέσω σύναψης Μνημονίων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των συναρμόδιων Υπουργείων. Επιπρόσθετα, ο αιτητής δύναται να επιλέξει να προβεί ο ίδιος στη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων με βεβαιότητα πλέον, καθώς θα γνωρίζει εκ των προτέρων τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις.

Άλλη μεταρρύθμιση είναι η θεσμοθέτηση της διεξαγωγής διαβουλεύσεων μέσω της διευθέτησης συνεδρίας με όλους τους εμπλεκόμενους, υπό την προεδρία του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Στρατηγικών Αναπτύξεων, στην παρουσία του Υπεύθυνου Έργου, όπου οι απόψεις που εκφράζονται θα είναι δεσμευτικές, ενώ το Τμήμα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαβούλευση και γνωμοδότηση για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,