Νέα κυκλοφορία βιβλίου Δρ. Σάββα Ορφανού “Η Ανάλυση DNA στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο”

Το έργο «Η Ανάλυση DNA στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο» αποτελεί μια συστηματική μελέτη του άρθρου 201 ΚΠΔ, μέσω της κριτικής επισκόπησης των κρισιμότερων ζητημάτων του και της σύγκρισής του με ξένες έννομες τάξεις.

Στη μονογραφία εξετάζονται o επιστημονικός ορισμός της ανάλυσης DNA, το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ανάλυση DNA στην ποινική δίκη καθώς και η νομολογία του ΕΔΔΑ για το ζήτημα.

Επίσης, αναλύονται κρίσιμες θεματικές όπως:
• Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για την ανάλυση DNA στην ποινική διαδικασία
• Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας του DNA για την καταστολή της εγκληματικότητας
• Οι κρίσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το άρθρο 201 ΚΠΔ

Το βιβλίο αποτελεί ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για δικαστές, δικηγόρους και φοιτητές που ενδιαφέρονται για την ανάλυση DNA στην ποινική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελία του βιβλίου πατήστε EΔΩ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,