Νέα Έκδοση Εργαλείου Υπολογισμού Τελών Χαρτοσήμων

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, για σκοπούς χαρτοσήμανσης εγγράφων με μεταβλητά τέλη, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, υπό την ενότητα Άμεση Φορολογία – Άλλο Ενημερωτικό υλικό – Τέλη Χαρτοσήμων,  η νέα έκδοση του Εργαλείου Υπολογισμού Τέλους Χαρτοσήμων για αντικατάσταση της προηγούμενης.

Στην ίδια ενότητα αναρτήθηκε και οδηγός με πληροφορίες για τη χρήση του Εργαλείου Υπολογισμού των Τελών Χαρτοσήμων.

Τονίζεται ότι για Εταιρικές και Αναθεωρημένες Συμβάσεις, όπως και  εκπρόθεσμες Συμβάσεις (πέραν των 30 ημερών από την υπογραφή τους), τα τέλη χαρτοσήμων υπολογίζονται ΜΟΝΟ στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,