Μήνυμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου για την Ημέρα Ίσης Αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών 7 Φεβρουαρίου 2021

Το ποσοστό του χάσματος αμοιβών στην Κύπρο παρουσιάζει διαχρονικά συνεχή βελτίωση και σύμφωνα με τα τελευταία και αναθεωρημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούν το 2018, βρίσκεται πλέον στο 10,4%, σε σχέση με 14,1% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε. Η θετική αυτή εξέλιξη κατατάσσει την Κύπρο στην 9η καλύτερη θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε επιτύχει σημαντική μείωση του χάσματος αμοιβών αφού από 15,6% το 2012 μειώθηκε στο 10,4%, μείωση της τάξης του 33%.  Η μείωση αυτή, σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε εφησυχασμό, αλλά στη συνεχή προσήλωσή μας στην περαιτέρω μείωση, με απώτερο στόχο την πλήρη εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία, ή εργασία ίσης αξίας. 

Η 7η Φεβρουαρίου 2021 έχει επιλεγεί ως Ημέρα Ίσης Αμοιβής Ανδρών και Γυναικών στην Κύπρο. Αυτό ερμηνεύεται πρακτικά, πως μια εργαζόμενη γυναίκα θα έπρεπε να εργαστεί μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου για να κερδίσει τον μισθό που κέρδισε ένας εργαζόμενος άντρας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Αυτή είναι η πρακτική επίδραση της έννοιας του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η σημερινή Ημέρα Ίσης Αμοιβής μας βρίσκει σε συνθήκες μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Παρόλα αυτά, όντας σύμμαχοι στον αγώνα των εργαζόμενων γυναικών για διασφάλιση των εισοδημάτων τους, και την ταυτόχρονη εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής τους ζωής, ενόψει των πρόσθετων ευθυνών και προκλήσεων που έχει επιφέρει η πανδημία, δεν παρεκκλίνουμε ούτε στιγμή από το συνεχή στόχο για ισότητα στην εργασία και την αμοιβή. Εργαζόμαστε μεθοδικά, ώστε η πρόοδος στην αντιμετώπιση των αιτιών του χάσματος αμοιβών ανδρών και γυναικών, να συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αφορμή την Ημέρα Ίσης Αμοιβής, θα πραγματοποιήσει εντός Φεβρουαρίου διαδικτυακή ενημερωτική εκστρατεία, καθώς επίσης και διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τις επιδράσεις της πανδημίας στην ισότητα ανδρών και γυναικών.

Με δεδομένη την διαχρονική προσήλωσή μας στο στόχο της πλήρους και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, όλοι μαζί να συνεχίσουμε τις προσπάθειες επίτευξης του τελικού στόχου – πλήρη εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και μια κοινωνία απαλλαγμένη από ανισότητες και διακρίσεις.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,