Με πρόστιμα κινδυνεύουν μεγάλες πλατφόρμες λόγω νόμου για ψηφιακές υπηρεσίες

Με πρόστιμα και κυρώσεις κινδυνεύουν μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες εάν παραβούν τον νέο ευρωπαϊκό νόμο που τέθηκε σε εφαρμογή στα τέλη Αυγούστου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που, μεταξύ άλλων, καθιστά τις διαδικτυακές πλατφόρμες νομικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτές. Αρμόδια κοινοτική πηγή έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για τη δέσμη μέτρων για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τη Δευτέρα, σε ανεπίσημη τεχνική ενημέρωση δημοσιογράφων.

Όπως ανέφερε, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA-Digital Services Act) άρχισε να εφαρμόζεται στα τέλη Αυγούστου για τις 19 μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες και διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης που ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2023. Πρόκειται για 19 πλατφόρμες που περιλαμβάνουν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok, το Facebook, το Instagram, τις διαδικτυακές αγορές όπως η Amazon Marketplace και υπάρχουν επίσης και κάποιες άλλες πλατφόρμες όπως η Google Maps και η Wikipedia.

Η κοινοτική πηγή εξήγησε ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και την προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, απαιτώντας από τις καθορισμένες υπηρεσίες να αξιολογούν και να περιορίζουν συστημικούς κινδύνους όταν πρόκειται για παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να παρέχουν ισχυρά εργαλεία μετριασμού του.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020 μαζί με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (Digital Market Act-DMA), και αυτό αποτέλεσε ουσιαστικά τους δύο ακρογωνιαίους λίθους της νομοθεσίας της Επιτροπής σχετικά με την ψηφιακή αγορά.

Εξηγήθηκε περαιτέρω ότι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε αυτό το νόμο ήταν ότι ενώ οι διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν μεγάλα οφέλη στους χρήστες, αποτελούν επίσης πηγή μεγάλων κινδύνων, όπως έχει καταδειχθεί στο παρελθόν και έκανε λόγο για πλατφόρμες με παράνομο περιεχόμενο ή επικίνδυνα εμπορεύματα.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα υπόκεινται επίσης σε δημοκρατικά επικυρωμένους κανόνες, οι οποίοι θα είναι ίδιοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ως εκ τούτου, συνέχισε η αρμόδια κοινοτική πηγή, δεν θα υπάρχουν πλέον διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με το κράτος μέλος όπου ζει ένας καταναλωτής και όλοι θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα στο διαδίκτυο.

Αναφέρθηκε επίσης, ότι η Επιτροπή, ως ρυθμιστική αρχή για αυτές τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης, θα εποπτεύει τα συστήματα και θα αντιμετωπίζει το παράνομο περιεχόμενο και την παραπληροφόρηση και θα υποστηρίζει τα δικαιώματα των χρηστών, προστατεύοντάς τους.

Σημείωσε ότι για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει ευρείες εξουσίες έρευνας και εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας επιβολής κυρώσεων και προστίμων.

Σημείωσε ότι οι υπηρεσίες αυτές είχαν στη διάθεσή τους 4 μήνες για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια και την παροχή στην Επιτροπή της πρώτης ετήσιας εκτίμησης κινδύνου. Η αρμόδια πηγή δήλωσε ότι μαζί με αυτή την υποχρέωση οι 19 πλατφόρμες είχαν και άλλες, που σχετίζονται για παράδειγμα με τους όρους και τις υπηρεσίες τους και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την προστασία των ανηλίκων.

Παράλληλα, δήλωσε ότι για τις υπόλοιπες πλατφόρμες που δεν είναι πολύ μεγάλες, επομένως έχουν λιγότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπεύθυνοι θα είναι οι εθνικοί συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος που θα αναλάβουν τον εποπτικό ρόλο.

Σημείωσε ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διορίσουν συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών έως τις 17 Φεβρουαρίου 2024, όταν και οι πλατφόρμες με λιγότερους από 45 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η αρμόδια κοινοτική πηγή επανέλαβε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλέστερου διαδικτυακού χώρου στον οποίο θα προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών και θα δημιουργούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,