Με οδηγίες για ποινική διερεύνηση στέλνει στον Αρχηγό Αστυνομίας τα πορίσματα για τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα προς τον Αρχηγό Αστυνομίας για την έναρξη ποινικής διερεύνησης αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης οποιωνδήποτε ποινικών αδικημάτων από μέλη της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου και άλλων προσώπων, διαβιβάστηκαν σήμερα στην Αστυνομία τα σχετικά πορίσματα, καθώς και το συλλεχθέν μαρτυρικό υλικό, τα οποία είχαν παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.

Τα πορίσματα διαβιβάστηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα στις 2 Νοεμβρίου 2023 και 1 Φεβρουαρίου 2024, αντίστοιχα. Λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν όλο το υλικό, εισηγήθηκαν την έναρξη ποινικής διερεύνησης από την Αστυνομία, αναφορικά με το ενδεχόμενο πιθανής διάπραξης οποιωνδήποτε ποινικών αδικημάτων τα οποία προκύπτουν από τα γεγονότα που αναφέρονται στα εν λόγω πορίσματα.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: