Λόμπινγκ και νομοθέτες της ΕΕ: είναι έντιμο το παιχνίδι;

Η άσκηση επιρροής από εκπροσώπους συμφερόντων (κοινώς «λόμπινγκ») είναι ένα βασικό δημοκρατικό εργαλείο, το οποίο παρέχει σε οργανώσεις και άτομα τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, χωρίς τους απαραίτητους μηχανισμούς διαφάνειας, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άσκηση αθέμιτης επιρροής, αθέμιτο ανταγωνισμό ή ακόμη και διαφθορά. Οι νομοθέτες της ΕΕ —η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο— προσχώρησαν στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, το οποίο αποτελεί ένα κεντρικό σημείο εισόδου για τους εκπροσώπους συμφερόντων που επιθυμούν να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. Παρέχει όμως το Μητρώο επαρκείς πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τη δυνητική επιρροή των εκπροσώπων συμφερόντων; Και έχουν οι εκπρόσωποι συμφερόντων δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στο πλαίσιο χάραξης πολιτικών και λήψης αποφάσεων στην ΕΕ; Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) εξέτασε τα ερωτήματα αυτά και θα παρουσιάσει τα ευρήματά του τον Απρίλιο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,