LAWYEREX 2: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον B’ Κύκλο

O ΠΔΣ συμμετέχει μέσω του «European Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων), από κοινού με τους Δικηγορικούς Συλλόγους Τσεχίας (Ceska Advokatni Komora, Παρισιού (Οrdre des Avocats de Paris), τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ελλάδα), τον Εθνικό Δικηγορικό Σύλλογο Πολωνίας (Krajova Rada Radcow Prawnych), το Γενικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ισπανίας (Consejo General de la Abogacia Espanola), τον Δικηγορικό Σύλλογο Βαρκελώνης (Illustre Collegi de l’ Advocacia de Barcelona), το Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ιταλίας (Consiglio Nazionale Forense), το Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ρουμανίας (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania) και Σλοβακίας (Slovenska Advokatska Komora) στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων LAWYEREX 2 («Multilateral Exchange of Lawyers 2 – LAWYEREX 2» JUST-2021-JTRA-101045930).

Συγκεκριμένα, οι νέοι δικηγόροι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν σε δικηγορικά γραφεία ή σε κάποιο από τους ανωτέρω δικηγορικούς συλλόγους για περίοδο δύο εβδομάδων (10 εργάσιμες ημέρες).

Το υπό αναφορά πρόγραμμα στοχεύει στη διάδραση των συμμετεχόντων με τη δικηγορική πράξη σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, προκειμένου να αποκτήσουν και/ή να ενισχύσουν την επαγγελματική τους εμπειρία.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 10 νέοι δικηγόροι – μέλη του ΠΔΣ.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τον B’ Κύκλο του προγράμματος LAWYEREX 2 (περίοδος Φεβρουαρίου 2023 – Ιουνίου 2023) για τον οποίο θα επιλεγούν 2 δικηγόροι Κύπρου.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (Εuropean Lawyers Foundation).

Oι δικηγόροι που επιλέχθηκαν πρέπει να καταβάλουν στον ΠΔΣ το ποσό των 120 ευρώ εντός καθορισμένης προθεσμίας και πριν από την αναχώρησή τους για τη χώρα που θα επιλεγούν, για κάλυψη μέρους του κόστους συμμετοχής τους.

Στους δικηγόρους που επιλέχθηκαν, θα καταβληθεί από το πρόγραμμα το συνολικό ποσό των 1,400 ευρώ (700 ευρώ κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και τα υπόλοιπα 700 ευρώ μετά το πέρας της συμμετοχής τους) για κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής και γενικότερα της διαβίωσής τους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει έξοδα μετάβασής τους στις πόλεις όπου θ΄ απασχοληθούν, καθώς και της επιστροφής τους με βάση την παράγραφο IV. Financial Conditions (Travel Allowance and daily allowance) του πρακτικού οδηγού του προγράμματος.

Μετά το πέρας του κύκλου του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο «Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων European Lawyers Foundation» καθώς και στον ΠΔΣ συνοπτική έγγραφη αναφορά καθώς και την αξιολόγησή τους για το πρόγραμμα.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα προγράμματα της σειράς «Multilateral Exchange of Lawyers» αποτιμήθηκαν ιδιαίτερα θετικά από τους συναδέλφους που συμμετείχαν.
Κάθε ενδιαφερόμενος δήλωσε τις χώρες προτίμησής του και τον/τους μήνες κατά τους οποίους επιθυμεί να μετακινηθεί εντός του άνω χρονικού διαστήματος.

Ενημερώνουμε ότι για τους συμμετέχοντες από την Κύπρο, ο τόπος φιλοξενίας ανά χώρα αποφασίζεται από τον ίδιο τον Δικηγορικό Σύλλογο Υποδοχής (π.χ. αν κάποιος επιλέξει Ιταλία (Italy), το Consiglio Nazionale Forense μπορεί να ορίσει αυτό τον τόπο φιλοξενίας π.χ. Νάπολη, Ρώμη, Τορίνο κ.λπ.)

Η αίτηση συμπληρώθηκε στα αγγλικά, συνοδευόταν από συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα και στάλθηκε σαρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση cpt@cba.org.cy (τηλ. 22873300) μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2023.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων, οι 32 πληρούσαν τις προϋποθέσεις ενώ 1 υποψήφιος δεν τις πληρούσε λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είχε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Η επιλογή έγινε μέσω της διαδικασίας κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΠΔΣ την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις 14:00, στην οποία παρευρέθηκαν δύο εκ των 32 δικηγόρων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η κλήρωση έγινε από την Εκτελεστική Διευθύντρια κα Κούλια Βάκη στην παρουσία λειτουργών του ΠΔΣ.

Οι δικηγόροι που κληρώθηκαν είναι οι:
1. 8198 – Ξένια Καντούνα
2. 7758 – Κωνσταντίνος Καμπανέλλας

Επιλαχόντες:
1. 8305 – Χρίστος Παπαϊωάννου
2. 7710 – Μαρία Αφροδίτη Καρύδη

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,