Κυκλοφόρησε ένα νέο σύγγραμμα (Μάης 2021) του Σωτήρη Λιασίδη, Προέδρου Οικ. Δικαστηρίου με τίτλο: «ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2000 – 2020

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται κάθε χρόνο από τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν στα προνομιακά εντάλματα αποτελούν τη μερίδα του λέοντος.  Ο προφανής λόγος για την αυξητική τάση καταχώρησης αιτήσεων για έκδοση τέτοιων ενταλμάτων είναι η άμεση και δραστική εμβέλειά τους.  Η κυκλοφορία αυτού του έργου έχει σκοπό την παράθεση  όλου του σχετικού υλικού από απόψεως αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά τρόπο που να καθίσταται κοινωνός ο μελετητής του, των αρχών που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

Το σύγγραμμα έχει διαχωριστεί σε 6 ξεχωριστά κεφάλαια και σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται νομολογία αναφορικά με τις εφαρμοστέες αρχές της κάθε περίπτωσης, όσο και με το ουσιαστικό περιεχόμενο των υποθέσεων.  Το πόνημα αποτελεί, στην ουσία, συγκέντρωση όλης της σχετικής νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την περίοδο 2000-2020.  Ειδικότερα παρατίθεται τόσο η νομική αρχή (ή αρχές) που απορρέει από κάθε υπόθεση, ως επίσης τα γεγονότα που περιβάλλουν κάθε περίπτωση (όπου κρίθηκε αναγκαίο).  Στην έκταση που ήταν εφικτό,  παρατέθηκε και σχετικό απόσπασμα από την απόφαση.  Διαφυλάχθηκε περαιτέρω, και προηγούμενη νομολογία που αφορά το θέμα, κατά τρόπο που ο μελετητής να έχει ολοκληρωμένη εικόνα επί του θέματος.  Κρίθηκε ορθό όπως οι αποφάσεις τεθούν, κατά χρονολογική σειρά, κατά τρόπο που να διαφαίνεται και η εξέλιξη της νομολογίας.

Η ταξινόμηση των περιπτώσεων κατά αλφαβητική σειρά βοηθά τον αναγνώστη στη γρήγορη ανεύρεση του θέματος που τον ενδιαφέρει.  Βοηθητικό είναι και το ευρετήριο της ύλης του συγγράμματος για ευκολότερη στόχευσης τού προς αναζήτηση αντικειμένου.

Το σύγγραμμα αποτελείται συνολικά από 674 σελίδες,  είναι σκληρόδετο (hardcover), η τιμή του είναι €85 και μπορείτε να το προμηθευτείτε από τους δικηγορικούς συλλόγους.

Οι τόμοι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τ.Ι, Τ.ΙΙ, Τ.ΙΙβ, ΙΙγ, Τ.ΙΙΙ, Τ.IV, τα συγγράμματα «Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου», «Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Αλλοδαπών Αποφάσεων», «Θέματα Οικογενειακού Δικαίου», «Πολιτική Συμβίωση», «Μελέτες Οικογενειακού Δικαίου» Τ. 1 & T. 2, «Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας», «Διατάγματα στο Οικογενειακό Δίκαιο», «Διεθνής (Αστική) Απαγωγή Παιδιών», «Συγγένεια και Νομική Υπόσταση Τέκνων»,  «Το Δίκαιο της Υιοθεσίας», το Ευρετήριο Επιθεώρησης Οικογενειακού Δικαίου 2010-2014 και τα Ευρετήρια Αποφάσεων Ανωτάτου Δικαστηρίου – Αστικές υποθέσεις 2010 μέχρι 2020 και το τριμηνιαίο περιοδικό «Επιθεώρηση Οικογενειακού Δικαίου» (45 τεύχη), του ίδιου συγγραφέα, διατίθενται και αυτά από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγγραφικό έργο του

Σ. Λιασίδη μπορείτε να αντλήσετε από τη συγγραφική του ιστοσελίδα κάτω από τον τίτλο

«Νομικά Συγγράμματα», από το facebookpagewww.facebook.com/sotirisliasides

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,