Κυκλοφορία βιβλίου Σάββα Ορφανού – «Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης»

Το έργο «Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης» αποτελεί μια σύγχρονη από πλευράς μεθοδολογικής και δογματικής, εκτεταμένη και συστηματική μελέτη του κομβικής σημασίας συγκεκριμένου δικονομικού μέτρου, το οποίο παρουσιάζει ακόμα εντονότερο ενδιαφέρον ενόψει της σύστασης και της λειτουργίας στην πράξη του θεμελιώδους θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο οποίος καλείται να θεραπεύσει αρκετές από τις πιθανές παθογένειες» της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Εξετάζει αναλυτικά σημαντικά δογματικά θέματα και τις αρχές:

 • της ειδικότητας
 • της αμοιβαίας αναγνώρισης
 • του διττού αξιόποινου
 • του ne bis in idem
 • της απαγόρευσης έκδοσης ημεδαπών
 • της απαγόρευσης έκδοσης λόγω πολιτικού εγκλήματος,

Επίσης, αναλύει κρίσιμα δικονομικά ζητήματα όπως:

 • τον περιορισμό των δικονομικών δικαιωμάτων του Αρείου Πάγου
 • την έφεση ενώπιον του Αρείου Πάγου
 • τη νομική φύση της κρίσης του Συμβουλίου Εφετών 
 • το παραδεκτό και η αοριστία της έφεσης
 • την παραίτηση από την έφεση

και παρουσιάζει προτάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του εν λόγω εντάλματος, δηλαδή την επίτευξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης» στην ΕΕ, την αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων της Eurojust, κ.λπ.

Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς, φορείς του Δημοσίου και γενικότερα σε κάθε ενασχολούμενο με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες πατήστε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,