Κοινό πρωτόκολλο ΕΑSA- ΕCDC για την αποφυγή μετάδοσης του COVID19 στις πτήσεις

Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA), ο οποίος εδρεύει στην Κολονία και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) εξέδωσαν ένα κοινό έγγραφο που καθορίζει μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της υγείας των ταξιδιωτών και του προσωπικού της αεροπορίας, μόλις οι αεροπορικές εταιρείες ξαναρχίσουν τακτικά δρομολόγια πτήσεων μετά τη σοβαρή διαταραχή που προκλήθηκε από το COVID-19.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν υψίστη σημασία στην ασφάλεια της υγείας σε κάθε στάδιο της διαδρομής επιβατών από το ένα σημείο στο άλλο. Αναγνωρίζοντας ότι τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροσκάφη είναι διαφορετικά, χρειάζεται μια ρεαλιστική προσέγγιση στην εφαρμογή – επισημαίνοντας και δίνοντας καθοδήγηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι μεμονωμένες τοποθεσίες και καταστάσεις μπορούν να τροποποιηθούν καλύτερα ώστε να πληρούν τα νέα πρότυπα ασφάλειας υγείας, αναφέρει η ΕΑSA.

Οι γενικές αρχές είναι η διατήρηση φυσικής απόστασης όπου είναι δυνατόν, η υποχρεωτικότητα της ιατρικής μάσκας προσώπου για την προστασία άλλων επιβατών και η σχολαστική και συχνή υγιεινή των χεριών.

“Οι επιβάτες και ο γενικός πληθυσμός πρέπει να είναι σίγουροι ότι ο φιλτραρισμένος αέρας στα αεροπλάνα είναι ασφαλέστερος και καθαρότερος από ότι πολλοί από εμάς αναπνέουμε στο έδαφος”, ξεκαθαρίζει η EASA.

Η EASA και το ECDC έλαβαν εντολή από την Κομισιόν για την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών, ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων για την ασφαλή αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφοράς και της σύνδεσης μετά το ξέσπασμα του COVID-19.

“Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος ήταν πάντα υψίστης σημασίας στην αεροπορία” δήλωσε η  Επίτροπος Μεταφορών Adina Valean. “Οι επιβάτες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι το να ξαναγυρίσουμε στον ουρανό σε περιορισμένο χώρο με άλλους ανθρώπους θέτει τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο για την υγεία τους. Βασιζόμαστε στους ειδικούς μας από την EASA και τον ECDC για να καθορίσουν μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων για την ασφαλή επανάληψη των αεροπορικών ταξιδιών εντός της ΕΕ. Το πρωτόκολλο που κυκλοφόρησε σήμερα θα καθησυχάσει τους επιβάτες ότι είναι ασφαλές για αυτούς να πετάξουν και έτσι να βοηθήσουν τη βιομηχανία να ανακάμψει από τις επιπτώσεις αυτής της πανδημίας. “

Σύμφωνα με το κείμενο των 28 σελίδων, “η πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου πρέπει να περιορίζεται στους επιβάτες, τα μέλη του πληρώματος και το προσωπικό στο μέτρο του δυνατού (αεροδρόμιο και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που απαιτείται να εισέλθουν στον τερματικό σταθμό για την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους). Τα συνοδευτικά άτομα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο σε ειδικές περιστάσεις (π.χ. συνοδεία ή παραλαβή επιβάτη που χρειάζεται βοήθεια – άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ασυνόδευτοι ανήλικοι κ.λπ.).

Προβλέπεται ακόμη αποθάρρυνση των συμπτωματικών επιβατών, των μελών του πληρώματος και του προσωπικού από την παρουσία τους στο αεροδρόμιο για αναχώρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τις απαραίτητες δραστηριότητες επικοινωνίας και προώθησης της υγείας. Προτείνεται φυσική απόσταση (1,5 μέτρα μεταξύ ατόμων), βελτιωμένα μέτρα υγιεινής για το προσωπικό και τους επιβάτες και βελτιωμένος καθαρισμός εγκαταστάσεων. Παρόμοια μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν στους τερματικούς σταθμούς της Γενικής Αεροπορίας, αναφέρει η EASA.

Η εξέταση επιβατών προκειμένου να επιτρέπεται το ταξίδι / πτήση υπό `διαβατήρια ανοσίας/υγείας` δεν υποστηρίζεται από τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις που υπάρχουν σχετικά με την ανοσολογική απόκριση στο SARS-CoV-2 (ποιότητα, ποσότητα και διάρκεια ανθρώπινων αντισωμάτων) ή τις διαθέσιμες μεθόδους δοκιμής. Παρ `όλα αυτά, η EASA και το ECDC παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και θα ενημερώσουν τη σύστασή τους, ανάλογα με την περίπτωση, εάν καταστεί διαθέσιμο ένα κατάλληλο τεστ.

Η χρήση ιατρικών μασκών προσώπου συνιστάται για όλους τους επιβάτες και τα άτομα εντός του αεροδρομίου και των αεροσκαφών, από τη στιγμή που εισέρχονται στο κτίριο του τερματικού σταθμού στο αεροδρόμιο αναχώρησης μέχρι να εξέλθουν από το κτίριο τερματικών στο αεροδρόμιο προορισμού.

Εξαίρεση από την υποχρέωση μπορεί να γίνει για περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά, όπως κατά τη διάρκεια ελέγχων ασφαλείας ή ελέγχου των συνόρων. Παιδιά κάτω των 6 ετών και άτομα που έχουν ιατρικό λόγο να μην φορούν μάσκες προσώπου μπορούν επίσης να εξαιρεθούν.

Οι χειριστές αερολιμένων, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροπλάνων και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να παρέχουν τον απαραίτητο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό  στα μέλη του προσωπικού τους και να διασφαλίζουν ότι εκπαιδεύονται στην κατάλληλη χρήση αυτού.

Για επιβάτες που δεν τηρούν τα ισχύοντα προληπτικά μέτρα πρέπει: να μην τους επιτρέπεται η πρόσβαση στο κτίριο του αεροδρομίου, στην καμπίνα του αεροσκάφους ή να αποβιβάζονται, εάν τα συμβάντα λαμβάνουν χώρα πριν κλείσουν οι πόρτες του αεροσκάφους και απομακρυνθούν από τους χώρους του αεροδρομίου από αρμόδιες δημόσιες αρχές σύμφωνα με την εθνική / τοπική νομοθεσία. Επιπλέον, με την επιφύλαξη εθνικών απαιτήσεων, ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες ενέργειες όπως αποφασίζονται από τις τοπικές αρχές στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

Η εφαρμογή θερμικού ελέγχου (έλεγχοι θερμοκρασίας) λόγω κανονισμών, αποφάσεων ή αποφάσεων του εθνικού σχεδίου απόκρισης ή κατόπιν συμφωνίας με το κράτος προορισμού, αποτελεί εθνική επιλογή.

Σημειώνεται ωστόσο ότι “πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο θερμικός έλεγχος έχει πολλούς περιορισμούς και λίγα στοιχεία αποτελεσματικότητας στην ανίχνευση περιπτώσεων COVID-19”.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων, οι επιβάτες θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση σχετικά με την κατάστασή τους COVID19 πριν λάβουν κάρτα επιβίβασης κατά προτίμηση ως μέρος της διαδικασίας check-in.  Οι αερομεταφορείς πρέπει να ενημερώσουν τους επιβάτες για τις συνέπειες της ψευδούς δήλωσης και το γεγονός ότι οι συμπτωματικοί επιβάτες που εντοπίζονται στο αεροδρόμιο ενδέχεται να μην επιτρέπεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Εάν η φυσική απόσταση δεν είναι εγγυημένη λόγω του φορτίου, της διαμόρφωσης του καθίσματος ή άλλων λειτουργικών περιορισμών, οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος στο αεροσκάφος πρέπει να τηρούν πάντοτε όλα τα άλλα προληπτικά μέτρα, όπως αυστηρή υγιεινή των χεριών και αναπνευστική εθιμοτυπία και πρέπει να φορούν μάσκα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , , ,