Κυβερνητικές εγγυήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους

Σύμφωνα με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών ημερομηνίας 19/11/2021 (ΚΔΠ 476/2021) αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι, που είναι δικαιούχοι για παραχώρηση δανείου, θα πρέπει εξασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, και σχετική  βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι έχουν διευθετήσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Για την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης θα πρέπει, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή οι εκπρόσωποί τους, να υποβάλουν αίτημα, με ηλεκτρονικό μήνυμα στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία, με θέμα «Αίτημα έκδοσης Βεβαίωσης για παραχώρηση επιχειρηματικών δανείων με κυβερνητικές εγγυήσεις» στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ηλεκτρονική Διεύθυνση
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ lefkosia@tax.mof.gov.cy (φυσικά πρόσωπα)
amichael@tax.mof.gov.cy (νομικά πρόσωπα)
ΛΕΜΕΣΟΥ lemesos@tax.mof.gov.cy
ΠΑΦΟΥ paphos@tax.mof.gov.cy
ΛΑΡΝΑΚΑΣ larnaca@tax.mof.gov.cy
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ammoxostos@tax.mof.gov.cy

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Ονοματεπώνυμο/Όνομα εταιρείας
  2. Α.Φ.Τ
  3. Τηλέφωνο επικοινωνίας
  4. Πιστωτικό Ίδρυμα με το οποίο θα συναφθεί το δάνειο
  5. Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή της σχετικής  Βεβαίωσης

Η έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αιτητή/εκπροσώπου, αφού προηγουμένως επιβεβαιωθεί ότι:

  • Υποβλήθηκαν όλες οι Δηλώσεις Εισοδήματος οι οποίες έπρεπε να υποβληθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι και την ημερομηνία που υποβάλλεται το αίτημα.
  • Έχουν καταβληθεί τα ποσά των πληρωτέων αυτοφορολογιών.
  • Τυχόν οφειλές Άμεσης/Έμμεσης φορολογίας ΦΠΑ, έχουν εξοφληθεί ή βρίσκονται σε διακανονισμό εξόφλησης.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,