Καίριος ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην καταπολέμηση της διαφθοράς, λέει ο Υφ. Έρευνας

Τον καίριο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην προσπάθεια αντιμετώπισης των φαινομένων διαφθοράς υπογράμμισε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος, τονίζοντας πως η Πολιτεία παραμένει στο πλευρό των εσωτερικών ελεγκτών «στη σημερινή γεμάτη προκλήσεις πραγματικότητα».

Χαιρετίζοντας εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας την 24η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, ο κ. Κόκκινος τόνισε πως η αξιοποίηση της τεχνολογίας διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εκπλήρωση του οράματος της Πολιτείας «για ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, με αξιοκρατία, αξιοπιστία και διαφάνεια».

Λέγοντας πως η δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι δεδομένη, ο κ Κόκκινος πρόσθεσε πως απτή επιβεβαίωση η σειρά πολιτικών και μέτρων πρόληψης και πάταξης του φαινομένου που η Κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και τον καταρτισμό Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός συγκροτημένου, ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης.

«Μέσα από την έγκριση νομοθετημάτων και μεταρρυθμίσεων που προωθήθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων», πρόσθεσε, «έχει ήδη αρχίσει να ενδυναμώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για πάταξη της διαφθοράς, θωρακίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και ενισχύοντας την εικόνα της χώρας μας στο εσωτερικό και το εξωτερικό».

Όπως είπε, στην προσπάθεια αυτή ο καίριος ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ως θεσμικός κατοχυρωμένος ρόλος σε κάθε σύγχρονο οργανισμό θα πρέπει να αναδειχθεί και  να ενισχυθεί περαιτέρω. «Όχι τόσο ως μηχανισμός ελέγχου, αλλά ως εργαλείο προστασίας των οργανισμών, πρόληψης και αντιμετώπισης των συνεχώς αυξανόμενων και εξελισσόμενων κινδύνων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σημερινές επιχειρήσεις, αλλά βεβαίως και το κράτος», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε ο Υφυπουργός Έρευνας, ο εσωτερικός έλεγχος έχει αναλάβει ένα σημαντικό και αναβαθμισμένο ρόλο, επιτυγχάνοντας πραγματική προστιθέμενη αξία για τον κάθε οργανισμό, αλλά και για την οικονομία στο σύνολό της.

«Η Κύπρος του αύριο επιβάλλει νέο τρόπο σκέψης, σύγχρονα επιχειρησιακά μοντέλα και καινοτόμες πρακτικές, αλλά και νέες δεξιότητες που να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εποχής αλλά και το εύρος και τον ρυθμό της τεχνολογικής επανάστασης που συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο», είπε. 

Προς αυτό αναφέρθηκε σε τεχνολογικές εξελίξεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα και το διαδίκτυο των πραγμάτων, οι οποίες «προσφέρουν μία πρωτοφανή ευκαιρία για εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος του εσωτερικού ελέγχου, μέσω της αυτοματοποίησης και βελτιστοποίησης διαδικασιών σε θέματα όπως διακυβέρνηση, προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια, καθώς και της διαμόρφωσης νέων μεθόδων επικοινωνίας και συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων, κρίσιμων για το μέλλον ενός οργανισμού»

Ο κ. Κόκκινος τόνισε ακόμη ότι καταλυτικής σημασίας στο ταξίδι αυτό, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, σε εσάς, τους επαγγελματίες του τομέα, τους φορείς της αλλαγής που επιδιώκουμε να επιτύχουμε.

«Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών εσωτερικού ελέγχου, ειδικότερα όσον αφορά στη χρήση και αξιοποίηση νέων  τεχνολογιών -ΤΝ, ανάλυση δεδομένων κοκ- είναι άκρως σημαντική τον νέο ρόλο του εσωτερικού ελέγχου σε κάθε οργανισμό».

Καταλήγοντας, ο κ. Κόκκινος διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία παραμένει στο πλευρό του επαγγέλματος, υποστηρίζοντας έμπρακτα την αναβάθμιση του ρόλου και την αναγνώριση του έργου των επαγγελματιών εσωτερικού ελέγχου στη σημερινή γεμάτη προκλήσεις πραγματικότητα.

«Μαζί μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε τον τομέα και να εδραιώσουμε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που προάγουν τη διαφάνεια και βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές χρηστής διοίκησης», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,