Κενή θέση Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του ΣτΕ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοινώνει την έναρξη νέας διαδικασίας για πλήρωση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας κενωθείσας θέσης Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Μειωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους της Κύπρου, που λήγει στις 19 Δεκεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στα αγγλικά, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέχρι την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η τελική επιλογή του Μέλους της Επιτροπής θα γίνει από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τελικό κατάλογο τριών υποψηφίων. Ο κατάλογος θα καταρτιστεί κατόπιν προσωπικών συνεντεύξεων, που θα διεξαχθούν στη Βουλή από τα μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) και θα διαβιβαστεί μέσω της ΚΣΣΕ στην Επιτροπή Υπουργών.   

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης της πιο πάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων (www.parliament.cy).

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,