ΚΕ: Εκσυγχρονισμός σε προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων η έγκριση Ν/σ από Βουλή

Με την έγκριση σήμερα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του κυβερνητικού νομοσχεδίου «Περί Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμος του 2023», σηματοδοτείται ένας καθοριστικός εκσυγχρονισμός στην προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και για την οικονομία ευρύτερα, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε γραπτή δήλωση.

Όπως αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης στη δήλωσή του, η νομοθεσία απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης και μείωση της γραφειοκρατίας, εφαρμόζοντας μια νέα πολιτική ταχείας αδειοδότησης αναπτύξεων, ενώ αποτελεί και προαπαιτούμενο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Μεταξύ των κριτηρίων των έργων που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές επενδύσεις, πέραν της χρήσης (έρευνα, τεχνολογία), του ύψους του ποσού της επένδυσης συγκαταλέγεται και η δημιουργία αριθμού νέων θέσεων εργασίας, προσθέτει.

Ο Εκπρόσωπος σημειώνει ότι, συνοπτικά, οι βασικές μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας, οι οποίες στοχεύουν στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, είναι η θεσμοθέτηση του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) για κάθε έργο στρατηγικής ανάπτυξης που θα εντάσσεται στον μηχανισμό. Ο Υπεύθυνος Έργου θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση του αιτητή με τις Υπηρεσίες του δημοσίου, θα εμπλέκεται από το αρχικό στάδιο της αξιολόγησης της αίτησης και θα αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής του αιτητή με όλες τις Υπηρεσίες για σκοπούς αδειοδότησης, αναφέρει.

Επίσης, θα υπάρχει εκ των προτέρων καθορισμός δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων για την έκδοση όλων των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής ανάπτυξης.

Το τρίτο σημείο που αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης είναι ο καθορισμός Ενιαίας Αρχής Αδειοδότησης και έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής σε ένα κεντρικό επίπεδο, από τον Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων, εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος ενός έτους.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,