ΚΔΠ 269/2021 – Μητρώο των Παρόχων Υπηρεσιών που αφορούν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία

Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες  (Μητρώο των Παρόχων Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία) ΚΔΠ 269/2021.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Οδηγία.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,