Κατσάδιασμα ΕΕ στην Κύπρο για πλημύρες-Δεν παρέδωσαν τους χάρτες επικινδυνότητας

Τις υποθέσεις παράβασης του ενωσιακού δικαίου από την Κύπρο, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίας που μελέτησε τους φακέλους των κρατών μελών και πλέον κινεί νομική διαδικασία όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία.

Οι εν λόγω αποφάσεις, καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 107 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Σε ότι αφορά την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε παράβαση του Ενωσιακού Δικαίου αφού μέχρι σήμερα δεν παρείχε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας.

Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο και άλλα πέντε ευρωπαϊκά κράτη να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο REPORTER.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,