Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά την παράκαμψη ρωσικών κυρώσεων που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 07/2023

 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/09/2023

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΡΩΣΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Π.Δ.Σ. ενημερώνει με την παρούσα εγκύκλιο τα Μέλη του για τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την εφαρμογή Αυξημένων Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας κατά την παράκαμψη Ρωσικών Κυρώσεων που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για το πλήρες κείμενο, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: