Κατάθεση 7ης Περιοδικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα

Η Επίτροπος Νομοθεσίας απέστειλε χθες, Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 στο Υπουργείο Εξωτερικών για κατάθεση στην αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, την 7ην Περιοδική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει Κατευθυντήριων Οδηγιών της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), για την περίοδο 2014 – 2021.

Η Έκθεση παρουσιάζει λεπτομερώς όλες τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας το διάστημα που καλύπτει, σε σχέση με τις δεσμεύσεις της που πηγάζουν από το Σύμφωνο.  Ειδικότερα δίδονται στοιχεία και απαντήσεις για θέματα οικονομικών θεμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων και βοηθημάτων, μητρότητας, πατρότητας, βίας στην οικογένεια και θυμάτων εμπορίας προσώπων, διεθνούς προστασίας, ασύλου, ανηλίκων, γυναικών και ισότητας των δύο φύλων, υγείας, εκπαίδευσης, στέγασης, σίτισης, και εκπαιδεύσεων λειτουργών του δημοσίου, εργαζομένων, καθώς και πολιτιστικά δικαιώματα.

H Έκθεση ετοιμάστηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας στη βάση υλικού και πληροφοριών που δόθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία/Υπηρεσίες/Ανεξάρτητες Αρχές στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 38.958, ημερομηνίας 25.2.1993, που ορίζει την Επίτροπο Νομοθεσίας ως αρμόδια για την ετοιμασία των Εκθέσεων.

Ειδικότερα, λήφθηκαν απόψεις από την Αστυνομία, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και  Νεολαίας, το Υπουργείο Υγείας και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως και Τμήματα και Υπηρεσίες που υπάγονται στα πιο πάνω Υπουργεία.

Η Έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας [www.olc.gov.cy] στον Τομέα Διεθνών Συνθηκών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,