Καταργούν τους πιστοποιούντες υπαλλήλους

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καταργείται εμμέσως το επάγγελμα των πιστοποιούντων υπαλλήλων (κάτι το οποίο τίθεται σε ισχύ αφού αφυπηρετήσουν οι 200 που δραστηριοποιούνται σήμερα) και το έργο τους θα επιτελείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Σημειώνεται, πως τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν διορίστηκαν νέοι πιστοποιούντες υπάλληλοι και ο ρυθμός αφυπηρέτησης τους κυμαίνεται στους δέκα ετησίως, αλλά γίνεται αντιληπτό, πως από κάποιο στάδιο και μετά, δεν θα είναι δυνατόν οι εναπομείναντες (κάθε φορά) πιστοποιούντες υπάλληλοι να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες, οι οποίοι πλέον θα έχουν και την επιλογή των ΚΕΠ, ενώ τώρα έχουν και την επιλογή των κοινοταρχών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Φilenews.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,