Κατάργηση προπτυχιακού προγράμματος «Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές» του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου με την επωνυμία: «Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές» θα καταργηθεί για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές. Ως εκ τούτου, το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών δεν θα περιληφθεί στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2020 και κατ’ επέκταση στην Αίτηση/Μηχανογραφικό Δελτίο Συμμετοχής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2020. Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών των υφιστάμενων φοιτητών του εν λόγω προγράμματος σπουδών.

Περαιτέρω, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προβαίνει στις δέουσες ενέργειες, μέσω του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, για μελλοντική ένταξη του γνωστικού αντικειμένου: «Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές», ως προαιρετική κατεύθυνση στο υφιστάμενο προπτυχιακό πρόγραμμα «Οικονομικών». Γι’ αυτό τον λόγο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ο αριθμός των μέχρι σήμερα προσφερόμενων θέσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με την επωνυμία: «Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές» θα συμπεριληφθεί στον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων για το προπτυχιακό πρόγραμμα «Οικονομικών» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,