Υποβολή καταστατικών αλλαγών για σωματεία και ιδρύματα μέχρι 31/12

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ενημερώνει σωματεία και ιδρύματα ότι θα πρέπει να προβούν σε καταστατικές αλλαγές με βάση τις πρόνοιες του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2018.

Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε το πρότυπο καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία.

Οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στον τομέα της χρηστής διοίκησης και της οικονομικής διαφάνειας. 

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών                                       

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,