Υπενθύμιση για την ηλεκτρονική διαδικασία του ΠΔΣ σχετικά με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση των αδικημάτων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΘΕΜΑ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Π.Δ.Σ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Αγαπητά Μέλη,

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ., υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης κινδύνου (Risk-Based Approach), όλα τα εποπτευόμενα πρόσωπα (δικηγόροι αυτοεργοδοτούμενοι ή δικηγόροι μισθωτοί σε ΔΕΠΕ/Συνεταιρισμούς/ΕΠΔΥ, ΔΕΠΕ/Συνεταιρισμοί/ΕΠΔΥ) οφείλουν να ακολουθήσουν την αναθεωρημένη ηλεκτρονική διαδικασία του Π.Δ.Σ. σχετικά με την συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Η διαδικασία αφορά την περίοδο 01/01/2021 – 31/12/2021 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 από όλα τα εποπτευόμενα πρόσωπα.

Σε περίπτωση που τα εποπτευόμενα πρόσωπα δεν συμμορφωθούν με την ανωτέρω προθεσμία, ο Π.Δ.Σ. δύναται να επιβάλει κυρώσεις χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω υπενθύμιση.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,