Η Βουλή ψήφισε νόμο για επέκταση της προστασίας σε «εγκλωβισμένους» αγοραστές

Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα νόμο για επέκταση της προστασίας στους «εγκλωβισμένους» αγοραστές ώστε να περιλαμβάνονται αγοραστές οι οποίοι καταθέτουν σύμβαση πώλησης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου εκδοθέντος μετά την 31η Δεκεμβρίου 2019, στη βάση αίτησης που καταχωρίστηκε στο δικαστήριο πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022. Τη σχετική πρόταση νόμου κατέθεσε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης.

Οι «εγκλωβισμένοι» αγοραστές είναι οι αγοραστές οι οποίοι παρ’ όλο που έχουν προβεί σε αγορά ακινήτων από επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του πωλητή/επιχειρηματία, δεν έχουν επιτύχει μεταβίβαση των αγορασθέντων ακινήτων στο όνομά τους.

Σε τοποθέτησή του ο Βουλευτής  του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου σημείωσε ότι υποστηρίζουν την πρόταση νόμου που θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική και είναι σε μεγάλο βαθμό απόρροια της δουλειά της προηγούμενης Επιτροπής Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος τάχθηκε επίσης υπέρ της πρότασης στηλιτεύοντας την τεράστια κωλυσιεργία που υπάρχει στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας. Είπε επίσης ότι η έκδοση τίτλων θα πρέπει να γίνεται με βάση τις άδειες που εκδόθηκαν την περίοδο που κατατέθηκε η αίτηση και όχι με βάση τις καινούριες πρόνοιες και να υπάρχει περίπτωση να μην τις πληρούν και να πρέπει να γίνουν δαπανηρές τροποποιήσεις.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού υποστήριξε την πρόταση κάνοντας ταυτόχρονα ισχυρή έκκληση να σταματήσουν οι τράπεζες και οι μεγαλοδικηγόροι τους να θέτουν προσκόμματα στα νόμιμα και ηθικά σωστά αιτήματα εγκλωβισμένων αγοραστών να τιτλοποιήσουν.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου είπε ότι στόχος της πρότασης νόμου είναι ο απεγκλωβισμός όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού «εγκλωβισμένων» αγοραστών, ενώ πρόσθεσε ότι θα πρέπει να παταχθεί η γραφειοκρατία και για τον λόγο αυτό η Κυβέρνηση προχωρεί με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,