Η Βουλή ψήφισε εναρμονιστικό νόμο για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

Ομόφωνα με 36 ψήφους υπέρ η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τον εναρμονιστικό νόμο περί διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας.

Σκοπός του νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Ο νόμος προβλέπει την υποχρέωση των ενδιάμεσων, δηλαδή των παρόχων διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και οποιωνδήποτε προσώπων που σχεδιάζουν, διαθέτουν στην αγορά, οργανώνουν ή διαθέτουν προς εφαρμογή ή διαχειρίζονται την εφαρμογή μίας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης, να υποβάλλουν στο Τμήμα Φορολογίας τις δυνητικά επιθετικές διασυνοριακές ρυθμίσεις με ημερομηνίες σχεδιασμού.

Επίσης την υποχρέωση του ενδιαφερόμενου φορολογούμενου για την υποβολή πληροφόρησης σχετικά με δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση, σε περίπτωση απουσίας ενδιάμεσου ή σε περίπτωση που ο ενδιάμεσος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των εν λόγω πληροφοριών βάσει αναγνωρισμένου κατά νόμο δικηγορικού απορρήτου.

Επιπλέον την αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος Φορολογίας και των φορολογικών αρχών των άλλων κρατών μελών που αφορούν δυνητικά επιθετικές φορολογικές ρυθμίσεις. 

Προβλέπει επίσης τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας σε σχέση με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων στα στοιχεία αναγνώρισης των ενδιάμεσων και των ενδιαφερόμενων φορολογούμενων, στη σύνοψη του περιεχομένου της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης, στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, στην ημερομηνία κατά την οποία έχει γίνει το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της, στην αξία της, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες για τα «διακριτικά» που σχετίζονται με τη δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση.

Προνοεί επίσης την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που πηγάζουν από τον προτεινόμενο νόμο. 

Σκοπός της Οδηγίας 2018/822 είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης της εθνικής φορολογικής βάσης των κρατών μελών, που έχει άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με την Οδηγία 2018/822 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, με ισχύ εφαρμογής την 1η Ιουλίου 2020, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Ιουνίου 2020.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στη Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή λόγω της μη έγκαιρης εναρμόνισης.

Κατά τη συζήτηση η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι κατά τη συζήτηση του εξαιρετικά περίπλοκου και δύσκολου νομοσχεδίου εκφράστηκαν έντονες απόψεις για το ποια είναι δηλωτέα διασυνοριακή πράξη και δεν μπορούσε να βρεθεί λύση που να επιλύει τη διαφορά απόψεων. Εξέφρασε την ελπίδα το νομοσχέδιο να μην έχει οποιαδήποτε επίπτωση σε οποιοδήποτε καλώς νοούμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει η Κύπρος. Σημείωσε επίσης ότι η νομοθεσία της Κύπρου υιοθετεί το πιο αυστηρό πλαίσιο που υπάρχει. Εξήγησε ότι το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται στην τιμωρία των φοροφυγάδων, αλλά σε διοικητικά πρόστιμα, όταν δεν δηλώνονται από τους ενδιάμεσους οι επιθετικές διασυνοριακές πράξεις.

Η τελευταία αυτή αναφορά έγινε σε απάντηση της τοποθέτησης της βουλευτού των Ανεξάρτητων Άννας Θεολόγου που εξέφρασε ανησυχία για την τιμωρία που επιβάλλεται σε όσους παραλείπουν ή δηλώνουν ψευδή στοιχεία. Ανέφερε ότι κάποιος μπορεί πολύ εύκολα με τα πολύ χαμηλά πρόστιμα που επιβάλλει η Δημοκρατία, να εκμεταλλευτεί τις καταστάσεις.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά εξέφρασε την άποψη ότι το νομοσχέδιο θα έπρεπε να ψηφιστεί και αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης να βελτιωθεί στη συνέχεια. Εξέφρασε ωστόσο την πεποίθηση ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Είπε επίσης ότι δεν πρέπει να συγχύζονται οι ποινές του παραβάτη με τις ποινές που μπορούν να επιβληθούν στο κράτος-μέλος αναφορικά με την αποδεδειγμένης φοροδιαφυγή.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,