Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε, σήμερα, συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου κ. Μιχάλη Μιχαήλ, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή αυτού κ. Γρηγόρη Μαλιώτη.

Κατά τη συνάντηση, η οποία υπήρξε απόλυτα εποικοδομητική, συζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης και ενδυνάμωσης των σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, καθώς και της μεταξύ τους συνεργασίας επ’ ωφελεία της προβολής του κοινοβουλευτικού έργου και της πολιτικής ζωής του τόπου εν γένει.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν επιμέρους θέματα τα οποία άπτονται της λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Συναφώς, επισημάνθηκαν οι στρεβλώσεις και τα πρακτικά προβλήματα αναφορικά με τα οποία έχει ήδη αναληφθεί δέσμευση για κατά προτεραιότητα προώθηση και επίλυσή τους.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,