Η Προεδρεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας κα Αννίτα Δημητρίου δέχθηκε αντιπροσωπεία του Συμβούλιου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου, δέχθηκε σήμερα, Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021, αντιπροσωπεία του Συμβούλιου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, του οποίου προεδρεύει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, κα Ιωσηφίνα Αντωνίου.

Κατά τη συνάντηση, τονίστηκε καταρχάς η συμβολική σημασία της εκλογής γυναικών σε ανώτατα αξιώματα της Δημοκρατίας, ως αντικατοπτρισμό των αναπόδραστων κοινωνικών αλλαγών προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Η Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφέρθηκε στη σημασία της κατάργησης των έμφυλων διακρίσεων σε όλους τους τομείς, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συνεισφορά των παρευρισκόμενων σε προσωπικό και θεσμικό επίπεδο προς επίτευξη αυτού.

Συζητήθηκαν επίσης εκκρεμούντα ζητήματα αρμοδιότητας του Εθνικού Μηχανισμού Ισότητας για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, των οποίων η προώθηση και επίλυση χρήζει άμεσης προώθησης. Επί τούτου, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας αφενός για εξάλειψη του γλωσσικού σεξισμού που εντοπίζεται σε επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας, αφετέρου για προώθηση της εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς και για εξάλειψη των διακρίσεων που παρατηρούνται στον εργασιακό χώρο. Πρόσθετα, έγινε ειδική μνεία για τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας τα οποία στατιστικά βαραίνουν δυσανάλογα το γυναικείο φύλο.

Περαιτέρω, επιβεβαιώθηκε η εκατέρωθεν βούληση στενής συνεργασίας μεταξύ του Νομοθετικού Σώματος και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, σε θεσμοθετημένο επίπεδο, ενώ από την κα Δημητρίου αναλήφθηκε η δέσμευση να συμβάλει αποφασιστικά και καίρια στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,