Η ΠΑΣΥΔΥ καλεί την Υπ. Δικαιοσύνης να ξεπαγώσει τις θέσεις προαγωγής στην Αστυνομία

Η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), σε επιστολή της προς την Υπουργό Δικαιοσύνης την καλεί όπως προβεί άμεσα στις επιβαλλόμενες ενέργειες για ξεπάγωμα όλων των κενών θέσεων Προαγωγής στην Αστυνομία

«Σε συνέχεια της συνάντησής μας, ημερ. 9 Σεπτεμβρίου 2021, για το θέμα της αποπαγοποίησης των θέσεων Προαγωγής στους βαθμούς του Λοχία, Υπαστυνόμου και Ανώτερου Υπαστυνόμου, σημειώνουμε μετά λύπης μας ότι δεν έχει συντελεστεί  οποιαδήποτε ουσιαστική ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή», αναφέρεται στην επιστολή την οποία υπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ).

Κατά συνέπεια, αναφέρεται «οφείλουμε να επανατονίσουμε ότι η συνεχιζόμενη κωλυσιεργία που επιδεικνύεται στο σοβαρό και ζωτικό αυτό θέμα, πέραν του ότι επενεργεί αρνητικά στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Δύναμης, αποστερεί παράλληλα και τους επηρεαζόμενους συναδέλφους από τις ανελικτικές τους προοπτικές και πλήττει βασικά επαγγελματικά συμφέροντα και δικαιώματά τους».

Για τους προαναφερόμενους ζητούν από την Υπουργό όπως προβεί άμεσα στις επιβαλλόμενες ενέργειες για ξεπάγωμα όλων των κενών θέσεων Προαγωγής στην Αστυνομία και να τους ενημερώσει σχετικά.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,