Η Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζει τους νόμους για τις παρακολουθήσεις και τις εξώσεις

Συνέρχεται σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής στη δεύτερη συνεδρία της για το νέο έτος, έχοντας στην ημερήσια διάταξη σημαντικά νομοθετήματα, δηλαδή δύο νομοσχέδια από τη δέσμη νομοθετημάτων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης (αύξηση των Δικαστών), τρια νομοσχέδια για το Brexit και τους Προϋπολογισμούς του ΡΙΚ, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων και της Επιτροπής Σιτηρών.

Τα νομοθετήματα  που επανέρχονται έπειτα από αναβολές στην Ολομέλεια είναι το νομοσχέδιο που αφορά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για υποθέσεις που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία που συζητήθηκε για πολύ καιρό στην Επιτροπή Νομικών.

Το νομοσχέδιο ήταν προς συζήτηση στις τελευταίες συνεδρίες της Ολομέλειας, όπως και στην προηγούμενη και επέστρεψε από την Ολομέλεια στην Επιτροπή Νομικών την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής την Τετάρτη, με τη συγκατάθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης περιλήφθηκαν τροποποιήσεις που κατέθεσαν τα κόμματα, που οδήγησαν σε κείμενο νόμου που αποδέχονται, όπως δήλωσαν Βουλευτές τους, τα κόμματα ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ γεγονός που δημιουργεί συνθήκες ακόμα και ομόφωνης ψήφισης του.

Έπειτα από αναβολές βρίσκεται ενώπιον της Ολομέλειας και η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΔΗΣΥ για τις εξώσεις. Το νομοθέτημα συζητήθηκε από την Επιτροπή Νομικών επίσης την Τετάρτη και αφού οι εισηγητές του αποδέχθηκαν τροπολογία του ΑΚΕΛ για τρίμηνη περίοδο χάριτος και την αποδοχή του από το ΔΗΚΟ φαίνεται να ψηφίζεται σε νόμο και να ρυθμίζει τη διαδικασία έξωσης για ενοικιαστές που δεν είναι συνεπείς στους 6 μήνες, ενώ ως είχαν μέχρι τώρα τα δεδομένα για να επιτευχθεί έξωση απαιτείτο χρόνος μέχρι και 5 χρόνια.

Στην Ολομέλεια επανήλθε και η απόφαση της Βουλής για την κυβερνητική εγγύηση των €60.185.628 προς την προς την εταιρεία «Alfa Mediterranean Enterprises Ltd». Η Ολομέλεια της Βουλής ανέβαλε κατά την προηγούμενη συνεδρία της τοποθέτησή της, μετά από επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδής. Η απόφαση της Βουλής συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα. Με βάση την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών προς την Ολομέλεια, ο κ. Καδής δήλωσε ότι το έργο που αφορά σταθμό ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος NER300 (έργα επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας), αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στη συνεδρία της Ολομέλειας.

Στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας βρίσκονται και νομοθεσίες που αφορούν την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit). Πρόκειται για τροποποίηση του νόμου που διέπει την εγγραφή δικηγόρων με σκοπό να διαγραφούν από τα άρθρα 14Α και 14Θ αυτού οι καταχωρίσεις των επαγγελματικών τίτλων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης νομοσχέδιο αποσκοπεί στη ρύθμιση των όρων και των διατυπώσεων που διέπουν το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος υγείας και το δικαίωμα άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος στη Δημοκρατία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία από ορισμένους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και από πολίτες κρατών μελών που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τρίτο νομοσχέδιο, τροποποιεί τη νομοθεσία για την εγγραφή κτηνιάτρων ώστε  η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αποφοίτων κτηνιάτρων των οποίων οι τίτλοι χορηγήθηκαν από φορείς κτηνιατρικής του  Ηνωμένου  Βασιλείου  να  μη  γίνεται αυτόματα, αλλά σύμφωνα με τη διαδικασία που υπάρχει και αφορά τους τίτλους που εκδίδονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των προϋπολογισμών που σημειώνουν ενδιαφέρον είναι αυτός του ΡΙΚ που είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €35.060.000 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€33.260.000) και από άλλες δραστηριότητες (€1.800.000). Τα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του Προϋπολογισμού του ιδρύματος στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,