Η Νομική Υπηρεσία σε απάντηση δημόσιων τοποθετήσεων σε σχέση με ισχυριζόμενη καθυστέρηση στην εξέταση εισηγήσεων που αφορούν σε πειθαρχική διαδικασία γιατρών

Επειδή μέσω διάφορων δημόσιων τοποθετήσεων επιχειρείται να μετακυλισθεί η ευθύνη στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για δήθεν καθυστέρηση στην εξέταση εισηγήσεων του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τον «περί Ιατρών (Πειθαρχία, Σύλλογοι και Ταμείο Σύνταξης) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013», η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους ισχυρισμούς αυτούς, σημειώνει ότι:

Όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι τίποτα δεν εκκρεμεί στη Νομική Υπηρεσία για το σχετικό θέμα. Αυτό το δεδομένο αποδεικνύεται από όλο το ιστορικό των συναντήσεων, των ενεργειών και της αλληλογραφίας σε σχέση με το ως άνω θέμα.

Λυπούμαστε για την ευκολία με την οποία διατυπώνονται ανυπόστατοι ισχυρισμοί και αποδίδονται ευθύνες στη Νομική Υπηρεσία, η οποία, σε κάθε περίπτωση, σπεύδει να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με άμεση διαχείριση των διαφόρων θεμάτων που της ανατίθενται.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: