“Η Κομισιόν συνεχίζει να στηρίζει την δικαστική μεταρρύθμιση στην Κύπρο”, ανέφερε η Επίτροπος Ε. Φερέιρα

Στην παρουσίαση της μεταρρύθμισης του κυπριακού δικαστικού συστήματος από το Ανώτατο Δικαστήριο, που πραγματοποιείται με τη στήριξη του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) της Επιτροπής, συμμετείχε η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.

«Επί δεκαετίες, το δικαστικό σύστημα της Κύπρου πάσχει από χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες και από τη συσσώρευση όλο και περισσότερων αστικών και εμπορικών υποθέσεων αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας» ανέφερε η κ. Φερέιρα σε γραπτή δήλωσή της με αφορμή την παρουσίαση.

«Χαίρομαι που η Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει την Κύπρο για τη δικαστική της μεταρρύθμιση, μεταξύ άλλων μέσω της μεταρρύθμισης και την έγκρισης νέων κανόνων πολιτικής δικονομίας από το Ανώτατο Δικαστήριο» πρόσθεσε.

«Η ύπαρξη αποτελεσματικών συστημάτων δικαιοσύνης είναι καίριας σημασίας για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την εξασφάλιση ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος και τη βιωσιμότητα της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης» υπογράμμισε.

Η Επιτροπή στηρίζει τις κυπριακές αρχές για τη διαμόρφωση αποδοτικότερης προσέγγισης των κανόνων πολιτικής δικονομίας από το 2017, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η μεταρρύθμιση πραγματοποιήθηκε μέσω δημόσιας διαβούλευσης με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και των κοινό σχεδιασμό, κατάρτιση και έγκριση των νέων κανόνων από τα εθνικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στοχευμένες επικοινωνιακές δράσεις.

Η στήριξη της Κομισιόν περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της μετάβασης στους νέους κανόνες και διαδικασίες και την κατάρτιση δικαστών, δικηγόρων και γραμματέων δικαστηρίων σχετικά με το σύγχρονο σύστημα.

Το TSI, μέσω του οποίου η Κομισιόν παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα κράτη μέλη για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, έχει γενικό στόχο την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και στηρίζεται στο παράδειγμα του παλαιότερου Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κομισιόν έχει παράσχει τεχνική υποστήριξη σε πάνω από 1200 έργα σε όλα τα κράτη μέλη από το 2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,