Η Κομισιόν προτείνει μέτρα για διευκόλυνση της κρατικής ανακεφαλαιοποίησης εταιριών

Σχέδιο πρότασης για την περαιτέρω επέκταση του πεδίου εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, διαβίβασε στα Κράτη Μέλη η Κομισιόν, προσθέτοντας  τη δυνατότητα για ανακεφαλαιοποιήσεις επιχειρήσεων.

Η προτεινόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου για ενίσχυση με τη μορφή επανακεφαλαιοποίησης συμπληρώνει τη δυνατότητα των Κ-Μ να αγοράζουν υφιστάμενες μετοχές εταιρειών σε τιμή αγοράς ή pari passu με ιδιώτες μετόχους.

Μετά την αύξηση των δυνατοτήτων δημόσιας στήριξης της έρευνας, των δοκιμών και της παραγωγής προϊόντων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της πανδημίας, την προστασία των θέσεων εργασίας και την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας, η Κομισιόν προτείνει τώρα να επεκταθεί περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου, επιτρέποντας στα Κ-Μ να παρέχουν ανακεφαλαιοποιήσεις σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη.

Δεδομένου ότι αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά, θα υπόκεινται επίσης σε σαφείς όρους όσον αφορά την είσοδο, την αμοιβή και την έξοδο του κράτους από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, τις αυστηρές διατάξεις διακυβέρνησης και τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Τα κράτη μέλη έχουν τώρα τη δυνατότητα να σχολιάσουν το σχέδιο πρότασης της Κομισιόν το οποίο η Κομισιόν επιδιώκει να εφαρμόσει  μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε ότι “θα επεκτείνουμε περαιτέρω το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να δώσουμε στα Κ-Μ τη δυνατότητα να ανακεφαλαιοποιήσουν εταιρείες όταν είναι απαραίτητο και κατάλληλο”. “Θα διασφαλίσουμε ότι οι φορολογούμενοι θα αμειφθούν επαρκώς για την επένδυσή τους και οι εταιρείες που λαμβάνουν κεφαλαιακή στήριξη θα υπόκεινται σε διατάξεις ελέγχου και διακυβέρνησης που περιορίζουν τις πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά”.

Η Κομισιόν τέλος, απαιτεί επίσης από τα Κ-Μ να αναπτύξουν μια στρατηγική εξόδου, ιδίως από μεγάλες εταιρείες που έχουν λάβει υψηλότερη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο από το κράτος, με στόχο να διασφαλίσουν ότι μπορούν να επανέλθουν στη βιωσιμότητα χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω κρατική στήριξη, όταν η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί.

Από την άλλη πλευρά, εάν χορηγηθεί στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό συμφέρον της ΕΕ, ο κίνδυνος στρέβλωσης στην ενιαία αγορά θα είναι χαμηλότερος, πράγμα που απαιτεί λιγότερο αυστηρούς όρους, σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,