Η Κομισιόν περατώνει τρεις διαδικασίες επί παραβάσει κατά Κύπρου και Ελλάδας

Διαδικασίες επί παραβάσει για τους κανόνες διαβίβασης δεδομένων επιβατών (PNR) εναντίον της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Εσθονίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας, αποφάσισε να περατώσει σήμερα η Κομισιόν, δεδομένου ότι οι εν λόγω χώρες τούς έχουν πλέον ενσωματώσει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο.

Συγκεκριμένα, η οδηγία για το δελτίο με τα ονόματα των επιβατών καθορίζει τους κανόνες για τη διαβίβαση δεδομένων από τις αεροπορικές εταιρείες στις αρχές των κρατών μελών με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων προστασίας δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων του δελτίου ονομάτων επιβατών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκλημάτων, συμβάλλοντας στην ανίχνευση ύποπτων ταξιδιωτικών προτύπων και στον εντοπισμό δυνητικών εγκληματιών και τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προηγουμένως ήταν άγνωστοι στις αρχές επιβολής του νόμου.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά οδηγία για δικαιώματα θυμάτων βίας, η Κομισιόν περατώνει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών, μετά την κοινοποίησή τους για τα μέτρα που ενσωματώνουν πλήρως την οδηγία  στην εθνική τους νομοθεσία.

Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν πέσει θύματα εγκληματικών πράξεων αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Πρέπει επίσης να λαμβάνουν κατάλληλη προστασία, υποστήριξη και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η οδηγία ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των θυμάτων και των μελών των οικογενειών τους στην παροχή πληροφοριών, υποστήριξης και προστασίας σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των θυμάτων. Επιπλέον, ενισχύει περαιτέρω τα διαδικαστικά δικαιώματα των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες.

Τέλος η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να περατώσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Ιρλανδίας μετά την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο τριών αποφάσεων πλαισίου για το ποινικό δίκαιο. Τα μέτρα αυτά καλύπτουν, αντιστοίχως, την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε αποφάσεις ή αποφάσεις αναστολής που επιβάλλουν μέτρα αναστολής ή εναλλακτικές κυρώσεις (απόφαση-πλαίσιο 2008/947 / ΔΕΥ του Συμβουλίου) · (απόφαση-πλαίσιο 2008/909 / ΔΕΥ του Συμβουλίου) και την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις χρηματικές ποινές (απόφαση-πλαίσιο 2005/214 / ΔΕΥ του Συμβουλίου).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: