Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου δικαιώνει πλήρως την Ελεγκτική Υπηρεσία

1.            Στις 18.5.2023 εκδώσαμε ανακοίνωση στην οποία, μεταξύ άλλων:

(α)       Τονίσαμε ότι η ταύτιση στο πρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα των δύο ξεχωριστών ρόλων του νομικού συμβούλου του κράτους και του δημόσιου κατήγορου, όπως και το ανέλεγκτο των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, υποσκάπτουν την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ως προς το δικαίωμά της για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Είχαμε σημειώσει ότι αυτές οι στρεβλώσεις είναι μοναδικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν αναγνωριστεί και από την Επιτροπή GRECO. Εκφράσαμε δε, την έκπληξή μας, ακούγοντας τον Γενικό Εισαγγελέα να αναφέρει ότι τούτο αποτελεί μύθο.

(β)       Είχαμε τεκμηριώσει ότι:

  • Η GRECO δεν είδε θετικά την από τότε δρομολογούμενη αυτονόμηση ολόκληρης της Νομικής Υπηρεσίας.
  • Η GRECO θεωρεί ότι, όσο ο τομέας του δημόσιου κατήγορου είναι αναπόσπαστο μέρος της Νομικής Υπηρεσίας, αυτό δημιουργεί κινδύνους επιρροής.

(γ)       Εξηγήσαμε ότι διεθνώς, τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ – SAIs, Supreme Audit Institutions) καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς και εκφράσαμε την αγωνία μας σχετικά με το ανέλεγκτο των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα ως δημόσιου κατήγορου.

2.         Η σημερινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας δικαιώνει απόλυτα. Αναμένουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προωθήσει την προεκλογική δέσμευσή του για διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές που θα διασφαλίζουν παράλληλα άρση του ανέλεγκτου των εξουσιών του δημόσιου κατήγορου.

3.         Η σημερινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαβιβαστεί άμεσα στον Διεθνή Οργανισμό INTOSAI, αφού επιβεβαιώνει και τα όσα του έχουμε ήδη αναφέρει σχετικά με την υπόσκαψη της ανεξαρτησίας μας.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,