Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο στο ΔΕΕ λόγω μη αναβάθμισης των μητρώων οδικών μεταφορών

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της ΕΕ, καθώς δεν αναβάθμισαν τα οικεία μητρώα των εταιρειών οδικών μεταφορών.

Όλα τα κράτη μέλη έπρεπε να αναβαθμίσουν τη σύνδεση μεταξύ των μητρώων τους και του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU) έως τις 30 Ιανουαρίου 2019, όπως απαιτείται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής.

Το ERRU καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εταιρείες οδικών μεταφορών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. Αποτελεί ουσιαστικό μέσο που διασφαλίζει την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ και τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των οδικών μεταφορέων.

Δεδομένου ότι η Κύπρος, οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία δεν αναβάθμισαν τις συνδέσεις τους εντός της νόμιμης προθεσμίας, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή κίνησε ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει κατά των τριών χωρών με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις εθνικές αρχές τον Ιούλιο του 2019 και, τον Νοέμβριο του 2019, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες:

  • Για τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων του Μαΐου του 2020, βλ. INF/20/859.
  • Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,