Στην Επιτροπή Οικονομικών η νέα μορφή του κρατικού προϋπολογισμού – Συζητήθηκαν νόμοι για τη φορολογία και τις επιχειρήσεις

Nεότερη ενημέρωση

Δείτε πως θα λειτουργεί το Στρατηγικό Σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού βάσει του Νόμου Ομπρέλα :

Oλοκληρώθηκε η παρουσίαση της νέας μορφής του κρατικού προϋπολογισμού που θα ισχύει από τον προϋπολογισμό του 2022 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον Γενικό Διευθυντή Γιώργο Παντελή παρουσίασαν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και Προϋπολογισμό στη βάση Δραστηριοτήτων, ο οποίος όπως ανέφεραν εντάσσεται στα πλαίσια της μεταρρύθμισης στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.

Στόχοι της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι η ευθυγράμμιση της διαδικασίας του προϋπολογισμού με βέλτιστες πρακτικές, η ενίσχυση των δημοσιονομικών κανόνων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η παραχώρηση μεγαλύτερης ευελιξίας και ευθύνης στους οικονομικούς φορείς για τη διαχείριση των πόρων τους, η ενίσχυση της διαφάνειας με τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, η διασύνδεση πόρων με τον καθορισμό στόχων και δραστηριοτήτων, η μετάβαση από τον έλεγχο των εισροών στις εκροές και στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων και ο εντοπισμός, η εκτίμηση και η διαχείριση κινδύνων. Όπως αναφέρθηκε, βάσει του άρθρου 53 του Νόμου Ομπρέλα εισάγεται η παράμετρος του Στρατηγικού Σχεδιασμού, μέσω του οποίο κάθε οικονομικός φορέας καθορίζει τον τρόπο που θα συμβάλει στην επίτευξη της κυβερνητικής πολιτικής, όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελείται από την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και τις επιδιώξεις του κάθε οικονομικού φορέα, τους στόχους του κάθε τμήματος και τις δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό στη Βάση Δραστηριοτήτων, οι πόροι (χρηματικοί και ανθρώπινοι) που θα χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια των στόχων, θα πρέπει να αναλύονται μέσω του προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια για τη χρήση των πόρων του κράτους. Ο νέος προϋπολογισμός θα διαθέτει σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης με δείκτες επίδοσης/απόδοσης, πλάνα δράσεων και εξαμηνιαίες/ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης στρατηγικού σχεδίου. Θα γίνεται ακόμα διαχείριση κινδύνων με εκτίμηση κινδύνων, καταγραφή και μετριασμό τους μέσω της έγκαιρης λήψης μέτρων καθ’ όλη τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΚΟ, Άγγελος Βότσης, ανέφερε μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, ότι ο νέος τρόπος παρουσίασης του προϋπολογισμού είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. «Είναι μια προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο πολλά θέματα τα οποία αφορούσαν την εφαρμογή των προϋπολογισμών στη βάση των αποφάσεων του Κοινοβουλίου, θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι σήμερα  πολλές φορές ψηφίζονται προϋπολογισμοί αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος κατά πόσο αυτά που ψηφίζονται εφαρμόζονται στην πράξη με τα κονδύλια τα οποία ψηφίζονται. Είπε ακόμα ότι συζητείται και έχει τεθεί από βουλευτές η αξιολόγηση που θα γίνεται να μην είναι μια απλή διαδικασία αλλά να έχει και τις ανάλογες συνέπειες.

—————————————————————————————————————————————-

Για τη νέα μορφή του κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος από το 2022 και εντεύθεν θα καταρτίζεται στη βάση δραστηριοτήτων (Activity-Based Budget), ενημερώνεται στη συνεδρία της Δευτέρας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών θα παρουσιάσουν τη νέα μορφή του κρατικού προϋπολογισμού. Από τον Ιανουάριο του 2019 έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του νέου μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης πόρων (Enterprise Resource System, ERP), η εφαρμογή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2022, επιτρέποντας τη μετάβαση στον κρατικό προϋπολογισμό στη βάση Δραστηριοτήτων.

Στην ατζέντα της Επιτροπής βρίσκονται επίσης εναρμονιστικοί νόμοι για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, ο τροποποιητικός νόμος για το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που αφορούν κυρίως στη διαγραφή αναφορών στη βασική νομοθεσία και στους βασικούς κανονισμούς σε «Ταμείο Εγγύησης/Καταθέσεων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΚ ΣΠΙ)» ως απόρροια της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, καθώς και κατάργηση του ΤΕΚ ΣΠΙ και μεταφορά των πόρων του στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, που με στόχο την εναρμόνιση με την οδηγία (ΕΕ)  2019/475. Θα συζητηθεί επίσης θέμα εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων για το Υπουργείο Μεταφορών και αποδέσμευση κονδυλίων που αφορά δαπάνες για σύμβαση υπηρεσιών και αγορά υπηρεσιών από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Τα μέλη της Επιτροπής θα διαβουλευθούν μεταξύ τους επί του  περί Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2019, καθώς και για τις τροπολογίες επί του περί Φορολογίας του Εισοδήματος, τροποποιητικού νόμου του 2019 και του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμου του 2019. Οι δύο νόμοι αφορούν στην εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2016/1164 και 2017/952 του Συμβουλίου ημερομηνίας 12ης Ιουλίου 2016 και 29ης Μαΐου 2017, γνωστές ως ATAD  I (Anti-Tax Avoidance Directive)  και ATAD II αντίστοιχα.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email