Η Άννη Πανταζή – Λάμπρου διορίστηκε στη θέση Ευρωπαίας Εισαγγελέως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο Λουξεμβούργο

Κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε., ημερ. 27 Ιουνίου 2023, την πρώτη Κύπρια Ευρωπαία Εισαγγελέα κα Κατερίνα Λοΐζου, διαδέχεται η κα Άννη Πανταζή – Λάμπρου, από τις 29.7.2023, η οποία ήταν μέχρι πρότινος Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής, για εξαετή θητεία.

Η επιλογή στη θέση Ευρωπαίας Εισαγγελέως έγινε σύμφωνα με θεσμοθετημένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαδικασία βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρότεινε τρεις υποψηφίους, οι οποίοι ακολούθως υποβλήθηκαν σε συνέντευξη ενώπιον ανεξάρτητης δωδεκαμελούς Επιτροπής Επιλογής στο εξωτερικό, απαρτιζόμενης από δικαστές και εισαγγελείς άλλων κρατών μελών, η οποία αξιολόγησε την καταλληλότητά τους για  διορισμό και γνωμοδότησε για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων προς το Συμβούλιο της Ε.Ε.. Εν συνεχεία το Συμβούλιο έλαβε την τελική απόφαση διορισμού, η οποία και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε..

Για το πλήρες βιογραφικό σημείωμα της κας Λάμπρου πατήστε εδώ.

Όσον αφορά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα https://www.eppo.europa.eu/en.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,