ΓΔΕΕ: Eπ’ ακροατηρίου συζήτηση στην υπόθεση ‘BBQLOUMI’, μετά την αναπομπή από το ΔΕΕ

Πραγματοποιήθηκε στις 29/9/2020 η επ’ ακροατηρίου συζήτηση στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) για την υπόθεση με τη βουλγαρική εταιρεία που χρησιμοποιούσε τον όρο `BBQLOUMI` μεταξύ άλλων για κάποια τυριά, και την οποία είχε αναπέμψει σε αυτό το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ). Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη και η νέα απόφαση του ΓΔΕΕ θα εκδοθεί αργότερα. ΓΔΕΕ  το οποίο τώρα καλείται να εξετάσει εάν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης για τους καταναλωτές όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων που προσδιορίζει το σημείο `BBQLOUMI`.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση επέστρεψε στο ΓΔΕΕ, όταν το ΔΕΕ απόφαση του στις Μαρτίου 2020, αναίρεσε προηγούμενη απόφαση του ΓΔΕΕ κατά την οποία το συλλογικό σήμα `HALLOUMI`, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνον τα κυπριακά τυροκομεία, δεν αποτελεί εμπόδιο για την καταχώριση του σημείου `BBQLOUMI` ως σήματος της ΕΕ για τα τυριά Βούλγαρου παραγωγού. To Δικαστήριο σημειώνει ότι το Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου `Χαλλούμι`) είναι δικαιούχος του συλλογικού σήματος της ΕΕ `HALLOUMI`, το οποίο έχει καταχωρισθεί για τυριά. Το συλλογικό σήμα είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου του σήματος οργάνωσης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Το Ίδρυμα άσκησε ανακοπή κατά της καταχώρισης ως σήματος της ΕΕ του εικονιστικού σημείου που περιλαμβάνει το λεκτικό στοιχείο `BBQLOUMI`, η οποία ζητήθηκε από βουλγαρική εταιρεία, μεταξύ άλλων, για τυριά. Το EUIPO απέρριψε την εν λόγω ανακοπή με την αιτιολογία ότι δεν υφίστατο κίνδυνος σύγχυσης όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων μεταξύ του σήματος `BBQLOUMI` και του προγενέστερου συλλογικού σήματος `HALLOUMI`. Το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της απόφασης του EUIPO ενώπιον του ΓΔΕΕ, το οποίο, στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 (υπόθεση Τ-328/17), αφού διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο σήμα είχε ασθενή διακριτικό χαρακτήρα, διότι ο όρος `χαλλούμι` προσδιορίζει είδος τυριού, κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστατο κίνδυνος σύγχυσης. Ακολούθησε η αίτηση αναίρεσης κατά της απόφαση του  ΓΔΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,