Εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος χωρίς κατάπνιξη ιδιωτικότητας, είπε η Επ. Προσωπικών Δεδομένων σε ημερίδα της Εθνικής Φρουράς

Στο πως η Εθνική Φρουρά (ΕΦ) εκπληρώνει υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφέρθηκε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Φρουρά (ΕΦ) με τίτλο «Ο άνθρωπος επίκεντρο της ΕΦ», ενώ η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού Λοττίδη αναφέρθηκε στην υποχρέωση κάθε εργοδότη να λαμβάνει πρόσφορα και έγκαιρα μέτρα όπως ο κώδικας συμπεριφοράς για την αποτροπή σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Συγκεκριμένα στην ομιλία της στην ημερίδα με θέμα «Το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ΕΦ, η κ. Νικολαϊδου τόνισε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας για να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα πρέπει να λάβει υπόψη το πλαίσιο Προσωπικών Δεδομένων και πρόσθεσε πως υπάρχει η παρερμηνεία ότι τόσο η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όσο και θέματα ειδικού εθνικού συμφέροντος ή της ΕΦ δεν πρέπει να συνάδουν με τα προσωπικά δεδομένα ή έρχονται να τα υπερκαλύψουν και πρόσθεσε πως αυτά είναι ακριβώς το αντίθετο.

Όπως εξήγησε, οι νέες τεχνολογίες για να εξυπηρετήσουν τον σκοπό που πραγματικά θέλουν πρέπει να λάβουν υπόψη τον σεβασμό της ιδιωτικότητας και να εξισορροπήσουν σωστά το υπέρτερο συμφέρον που είναι το δημόσιο.

Πρέπει να γίνει σωστή εξισορρόπηση ούτως ώστε να αποδοθεί και να εξυπηρετηθεί σωστά το δημόσιο συμφέρον χωρίς να καταπνίγει την ιδιωτικότητα του κάθε ατόμου, σημείωσε.  

Στην ομιλία της, η κ. Νικολαϊδου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις κύριες πρόνοιες της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων και στο πως η ΕΦ εκπληρώνει υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία τόσο για το προσωπικό της όσο και σε σχέση με τους πολίτες, ενώ τόνισε πως τα προσωπικά δεδομένα «είμαστε εμείς οι ίδιοι».

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είπε ακόμη ότι ο τεράστιος όγκος προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται καθημερινά η ΕΦ απαιτεί και ιδιαίτερη διαχείριση, προσθέτοντας ότι λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που ενδεχομένως να επεξεργάζεται πρέπει να τηρεί με ευλάβεια τις βασικές αρχές της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να δίνει βάση στο να μεταφέρει τα μηνύματα της σε απλή και κατανοητή γλώσσα τόσο στα μέλη της όσο και προς τα έξω.

Ανέφερε πως για οτιδήποτε απευθυνόμαστε προς τα έξω είτε αφορά ανηλίκους είτε αφορά στο ευρύτερο κοινό πρέπει να το κάνουμε με απλή και κατανοητή γλώσσα, εξηγώντας ότι «οι εγκύκλιοι και τα έντυπα μας που θα βγουν προς τα έξω πρέπει να μετατραπούν σε απλή και κατανοητή γλώσσα για να μπορούν να τα αντιληφθούν όλοι».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην εκτίμηση αντικτύπου (εκτίμηση ρίσκου) και σημείωσε ότι όταν η ΕΦ και οι άλλοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν αποφασίσει ότι «μια επεξεργασία έχει υψηλό κίνδυνο για τα προσωπικά δεδομένα των μελών της τότε είναι υποχρεωμένη να κάνει εκτίμηση αντικτύπου και να αποδείξει η ΕΦ ότι αυτή η επεξεργασία που θα διεξάγει δεν πνίγει την ιδιωτικότητα των μελών της και υπάρχει μια εξισορρόπηση», ενώ παράλληλα την υποβάλει στο γραφείο της Επιτρόπου για να τύχει διαβούλευσης.

Σε σχέση με το ερώτημα κατά πόσον όταν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας τίθεται θέμα εκτίμησης αντικτύπου και διαβούλευσης, η κ. Νικολαϊδου απάντησε καταφατικά λέγοντας ότι «δεν έχει σχέση το ένα με άλλο».

«Για να απαντήσει η ΕΦ ότι αυτό το θέμα είναι εθνικής ασφάλειας και υπερέχει σαφώς της ιδιωτικότητας του κάθε ενός από εμάς, πρέπει να το αποδείξει», τόνισε και πρόσθεσε πως «ούτε το δημόσιο συμφέρον ούτε η εθνική ασφάλεια είναι γενικές και αόριστες έννοιες αλλά πολύ συγκεκριμένες».

Επίσης, ανέφερε πως το γραφείο της βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση τόσο με την ΕΦ όσο και με άλλους οργανισμούς και έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση που η ΕΦ θέλει να θέσει σε εφαρμογή την χρήση νέων τεχνολογιών ή τις διασυνδέσεις αρχείων, σημειώνοντας ότι γίνεται η νενομισμένη διαβούλευση και η συνεργασία με το γραφείο του Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Υποχρέωση εργοδοτών για μέτρα αποτροπής σεξουαλικής παρενόχλησης, λέει η Επιτροπος Διοίκησης

————-

Εξάλλου, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού Λοττίδη είπε ότι η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας είναι μορφή έκφυλης βίας, προσθέτοντας ότι «η ανεπιθύμητη συμπεριφορά προσβάλει την αξιοπρέπεια των θυμάτων και συνιστά διάκριση λόγω φύλου».

Αναφερόμενη σε έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η κ. Λοττίδη είπε ότι αυτή κατέδειξε ότι «η σεξουαλική παρενόχληση είναι η πιο διαδεδομένη μορφή βίας κατά των κοριτσιών και γυναικών στην ΕΕ», προσθέτοντας ότι το 32% των ερωτηθέντων γυναικών στην ΕΕ αναγνωρίζουν κάποιον από τον χώρο εργασίας τους (συνάδελφο, αφεντικό, πελάτη) ως το δράστη».

Ανέφερε επίσης ότι το 90% των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης είναι γυναίκες και περίπου το 10% είναι άνδρες.

Αναφερόμενη σε οδηγία της ΕΕ, η Επίτροπος είπε ότι αυτή αναφέρει ότι τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν «τους εργοδότες και τους αρμοδίους για την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση να εισαγάγουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη κάθε μορφής διάκρισης βάσει του φύλου και ιδίως της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας ή όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την ανέλιξη».

Επιπλέον, τόνισε πως «οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο και έγκαιρο μέτρο για να αποτρέψουν τέτοιες πράξεις και σημείωσε πως θεωρείται ότι λαμβάνουν τέτοιο μέτρο όταν εισάγουν κώδικα συμπεριφοράς για αποτροπή τέτοιων πράξεων, ενώ η παράλειψη εισαγωγής τέτοιου κώδικα δημιουργεί ευθύνη στους εργοδότες.

Ο κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει πρόσφορα και έγκαιρα μέτρα για την αποτροπή σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, ανέφερε και πρόσθεσε ότι η εισαγωγή και λήψη μέτρων για την εφαρμογή κώδικα συμπεριφοράς συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης προς την υποχρέωση αυτή.

Η κ. Λοττίδη είπε ότι ο κώδικας συμπεριφοράς ενημερώνει τους εργαζομένους και τις εργαζόμενες σε σχέση με την προστασία που τους παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία για τις ενέργειες που πρέπει να προβαίνουν όταν θεωρούν ότι είναι θύματα παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

Είπε ακόμη ότι ο κώδικας έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τους εργοδότες σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους έναντι των εργαζομένων και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων στην υποχρέωση τους για διασφάλιση υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένο από διακρίσεις και εφαρμογή πολιτικής πρόληψης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και της παροχής άμεσης προστασίας.

Ανέφερε επίσης ότι κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή κώδικα συμπεριφοράς στην δημόσια υπηρεσία, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2018 και έχει εφαρμογή σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην δημόσια υπηρεσία ανεξαρτήτως από το καθεστώς απασχόλησης τους και πρόσθεσε πως αντίστοιχοι κώδικες υιοθετήθηκαν από τον ΘΟΚ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ, την  ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ και αποτελούν πλέον μέρος των συλλογικών εργατικών συμβάσεων που υπογράφονται στον ιδιωτικό τομέα.

Νομοσχέδιο προσδιορισμού φύλου

——————————–

Εξάλλου, σε παρέμβαση της στην ημερίδα, σε σχέση με το νομοσχέδιο με το οποίο αναγνωρίζεται το δικαίωμα των πολιτών να προσδιορίζουν οι ίδιοι το φύλο τους, η Επίτροπος Νομοθεσίας Λουίζα Ζαννέτου Χριστοδουλίδου είπε ότι η Κύπρος είναι ίσως η τελευταία χώρα που θα εισαγάγει αυτή τη νομοθεσία, προσθέτοντας ότι υπάρχει μερίδα ατόμων που δεν νοιώθουν άνετα με το φύλο το οποίο γεννήθηκαν.

Αυτό το νόμο δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με καχυποψία ότι θα τον χρησιμοποιήσει κάποιος για να μην πάει στρατό, ανέφερε και σημείωσε ότι με το νόμο αυτό «είναι σαν να ξαναγεννιέσαι, να γίνεσαι ένα νέο άτομο» και «δημιουργείται μια νέα ταυτότητα ενός ανθρώπου όπου θα πρέπει να την παρουσιάσεις παντού».

Η κ. Χριστοδουλίδου είπε ότι το νομοσχέδιο θα τύχει διαβούλευσης και πριν κατατεθεί στην Βουλή θα ακουστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,