Εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας για υποψήφιους Συμβούλους Αφερεγγυότητας στις 12-12-20

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ», που βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας, www.isc.gov.cy στο πεδίο – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν επίσης άτομα που έχουν παρακαθίσει ανεπιτυχώς τις εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας για υποψηφίους Συμβούλους Αφερεγγυότητας που διενεργήθηκαν στο παρελθόν.

Την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις θα παραλαμβάνει το Τμήμα Αφερεγγυότητας που βρίσκεται στην οδό Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου 19, 2ος όροφος, 1075 Λευκωσία, εκ μέρους της Εξεταστικής Επιτροπής, μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, τελευταία ημερομηνία υποβολής. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από το τέλος συμμετοχής στην εξέταση το οποίο ανέρχεται στα €100 ανά υποψήφιο.

Ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,