ETUC: Πιο αναγκαία από ποτέ η πρωτοβουλία της Κομισιόν για “δίκαιο κατώτατο μισθό”

Πιο αναγκαία  από ποτέ είναι η πρωτοβουλία της Κομισιόν σχετικά με τους δίκαιους κατώτατους μισθούς για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις οικονομικές πολιτικές της ΕΕ μετά την οικονομική κρίση του 2008 και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με την ETUC -Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Ενώσεων.

“Πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν ξεπεράσει τις συνέπειες της λιτότητας των μισθών από την προηγούμενη κρίση προτού μας πλήξει η νέα κρίση”, δήλωσε η Esther Lynch, αναπληρωτής Γενική Γραμματέας της ETUC, τονίζοντας ότι η σημερινή ανακοίνωση της Κομισιόν “αναγνωρίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να διαπραγματευτούν έναν δίκαιο μισθό ενισχύοντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μαζί με μέτρα που θα μπορούσαν να αυξήσουν τους νόμιμους κατώτατους μισθούς, όπως ζητήθηκε από την ETUC”, αλλά προειδοποιεί ότι “ταυτόχρονα, δεν είναι ακόμη σαφές πώς σκοπεύει η Επιτροπή να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για μια σαφή δέσμευση από την Κομισιόν να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα αυξήσουν τους νόμιμους κατώτατους μισθούς τους στο επίπεδο των μισθών διαβίωσης. Αυτό σημαίνει ένα επίπεδο που είναι τουλάχιστον το 60% του μέσου μισθού και είναι επίσης κατάλληλο για ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών, που συμφωνείται σε εθνικό επίπεδο με συνδικάτα και εργοδότες”, αναφέρει.

“Πρέπει επίσης να εφαρμόσουν γνήσια μέτρα για την υποστήριξη των μισθολογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών, επειδή οι συλλογικά διαπραγματευoμένοι μισθοί είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθούν οι ελάχιστοι και όλοι οι άλλοι μισθοί δίκαιοι σε ολόκληρη την ΕΕ. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό θα ήταν να κοπούν οι δημόσιες συμβάσεις και άλλα δημόσια χρήματα σε εργοδότες που αρνούνται να διαπραγματευτούν με μια συνδικαλιστική οργάνωση. Ένα βασικό συστατικό που λείπει είναι ο τρόπος μείωσης της ανισότητας των μισθών σε ολόκληρη την Ευρώπη, διότι δεν μπορεί να επιτραπεί η συνέχιση της μισθολογικής διαφοράς Ανατολής – Δύσης”, συμπλήρωσε.

“Από τότε που η πανδημία  έπληξε την Ευρώπη σχεδόν το 40% των εργαζομένων στην ΕΕ δηλώνουν ότι είναι χειρότερα από ό, τι πριν από την κρίση και πάνω από το 40% το λέει σε 13 κράτη μέλη (Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Κροατία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κύπρος και Μάλτα). Ακριβώς κάτω από το 50% των εργαζομένων δηλώνουν ότι οι ώρες εργασίας τους μειώθηκαν από την έναρξη της κρίσης και πάνω από 50% το λένε σε 10 κράτη μέλη (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία, Ρουμανία, Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα). Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι μεταξύ 2011 και 2018 η Κομισιόν ή διατύπωσε 50 ειδικές συστάσεις ανά χώρα για την καταστολή της αύξησης των μισθών και 38 για τη μείωση της ασφάλειας των θέσεων εργασίας και των διαπραγματευτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων” αναφέρει η  Esther Lynch.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κοιμισιόν, οι κατώτατοι μισθοί που αποτελούν αντικείμενο δέουσας διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και οι οποίοι τηρούνται και επικαιροποιούνται μπορούν:

  • Να παράσχουν στους ευάλωτους εργαζομένους οικονομικό απόθεμα σε χαλεπούς καιρούς·
  • Να δημιουργήσουν ισχυρότερα κίνητρα προς εργασία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας·
  • Να μειώσουν τις μισθολογικές ανισότητες στην κοινωνία·
  • Να αυξήσουν την εγχώρια ζήτηση και την ανθεκτικότητα της οικονομίας·
  • Να συμβάλλουν στη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Οι κατώτατοι μισθοί, όταν καθορίζονται σε κατάλληλα επίπεδα και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες, στηρίζουν τους ευάλωτους εργαζομένους και βοηθούν στη διατήρηση τόσο της απασχόλησης όσο και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή δεν αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού ούτε στην εναρμόνιση των συστημάτων καθορισμού κατώτατου μισθού. Κάθε πιθανό μέτρο θα εφαρμόζεται διαφορετικά ανάλογα με τα συστήματα και τις παραδόσεις καθορισμού κατώτατου μισθού του κράτους μέλους, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και της συλλογικής αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

Διαβάστε επίσης:

Mε πληροφορίες από ΚΥΠΕ/ ETUC/ European Commision

Print Friendly, PDF & Email