Ετήσια τέλη ΕΠΔΥ για το έτος 2022

Αγαπητά Μέλη,
Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, σας υπενθυμίζει ότι η περίοδος καταβολής του ετήσιου τέλους για το έτος 2022, αρχίζει από την 01/01/2022 και λήγει την 31/03/2022.
Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του ετήσιου τέλους, εντός της προαναφερθείσας περιόδου, η ΕΠΔΥ θα αφαιρείται από το Μητρώο ΕΠΔΥ μέχρις ότου καταβληθεί το σχετικό τέλος με επιβάρυνση 10%.
Τα ετήσια τέλη για την ανανέωση εγγραφής στο μητρωό ΕΠΔΥ ανέρχονται στα €300 (τριακόσια ευρώ), για εκάστη εταιρεία ΕΠΔΥ.
Σε περίπτωση Δικαιούχων Προσώπων που κατέχουν 17 ΕΠΔΥ και άνω τα ετήσια τέλη καθορίζονται ως εξής:
ΑΡ. ΕΠΔΥ
ΤΕΛΟΣ (€)
17-24
5.000
25-29
6.000
30-39
7.000
40-49
9.000
50-59
11.500
60-69
14.000
Η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Π.Δ.Σ. Πληρωμές στα γραφεία του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου ή μέσω εμβάσματος δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλείστε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο aml@cba.org.cy.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,